Om duurzame energie maximaal te kunnen benutten is er vraag naar flexibiliteit. Het aandeel duurzaam opgewekte energie groeit en hiermee ook de vraag naar flexibiliteit. Energieopslag zorgt ervoor dat we flexibel met onze energie om kunnen gaan.

Met de huidige bekende thermische opslagsystemen kan echter slechts over korte periodes energie worden opgeslagen of is de realisatie niet rendabel genoeg. Het Ecovat energieopslagsysteem is hierbij the missing link: betaalbare thermische energieopslag over de seizoenen heen.

Mastering the flexibility

Op momenten van energieoverschot wordt de energie niet terug geleverd aan het net, maar opgeslagen voor later gebruik. De eigenaar of gebruiker van Ecovat heeft altijd de keuze om wél of geen gebruik te maken van het energienet. Op deze manier kan duurzame energie optimaal benut worden én wordt het risico van stijgende energiekosten geëlimineerd.

Energy as a service

Vanuit de gedachte dat bestaande bewezen technieken slimmer gecombineerd moeten kunnen worden, is een totaalconcept ontstaan dat energie transformeert van gebruik naar comfort. Een duurzaam systeem, gericht op een toekomst die onafhankelijk is van fossiele brandstoffen.

Mogelijkheden

Ecovat voegt op meerdere niveaus waarde toe aan een project. De basis is in de meeste toepassingen seizoensopslag. Door een Ecovat slim te laden, kan Ecovat maximaal acteren op één of meerdere flexibiliteitsmarkten. In een Total energy system transformeert het Ecovat energie van gebruik naar comfort.