Bert den Ouden van FlexiblepowerAlliance Network (FAN) coacht Ecovat

EcovatNieuws

In november 2017 won Ecovat de pitchprijs op de FLEXCON. De prijs was een coaching van een van de leden van de Flexiblepower Alliance Network (FAN). We zijn erg blij met de samenwerking met FAN's directeur Bert den Ouden. Zijn kennis en ervaring sluiten heel goed aan bij de markt waarin Ecovat zich bevindt.

Bert den Ouden

Bert heeft een indrukwekkend track record. Hij is opgeleid als chemicus en natuurkundige en begon zijn carrière bij CE delft. Daarna werkte hij bij Economische Zaken als beleidsadviseur voor energiebesparing en CO2 reductie. In tijd van de liberalisering van de energiemarkten heeft hij de APX markt opgezet en was hij 14 jaar lang CEO van de APX group. Momenteel is hij directeur energie bij Berenschot en directeur van de stichting FAN.


Flexibiliteitsbehoefte en hoge temperatuur warmteopslag

Warmteopslag is noodzakelijk voor een verregaande CO2 reductie van de warmtevoorziening. De energietransitie vergroot namelijk enorm de behoefte aan flexibiliteit. Deze behoefte aan flexibiliteit kan worden ingevuld door de inzet van langdurige grootschalige opslag van duurzame energie. Hoge temperatuur warmteopslag is hiervoor een zeer kosteneffectieve maatregel.

Klimaat en Energieakkoord

De flexibiliteitsbehoefte zal richting 2050 enorm gaan groeien. De FAN weet dat en ziet Ecovat als oplossing voor die behoefte. Bert den Ouden zal daarom met Ecovat de krachten bundelen om hoge temperatuur (80-90 graden) warmteopslag voor de overheid op de klimaat- en energieagenda te zetten.

Verder lezen?

Recente cijfers en de Nederlandse visie over flexibiliteit (februari 2018): Flexibility Roadmap NL 2050, TenneT.

Meer informatie over de meest kosteneffectieve route naar een volledig CO2-vrije warmte- en koudevoorziening (maart 2018): Artikel Henrik, Aalborg Universiteit.