Bezoek politici aan productielocatie in Oss

Content EcovatArtikelen, Nieuws

Bezoek politici aan Ecovat productielocatie Oss

CDA-Kamerlid Agnes Mulder heeft op 23 augustus samen met gedeputeerde Tjisse Stelpstra uit Drenthe en gemeente-raadsleden uit Oss een bezoek gebracht aan de productielocatie van Ecovat.

Presentatie aan politici van nationaal, regionaal en lokaal niveau

Op de productielocatie in Oss gaf Ecovat een presentatie over het potentieel van warmteopslag voor de gebouwde omgeving en het hergebruik van restwarmte in de industrie.

Hierbij werd ook ingegaan op de verschillende tijdsperiodes die het opslaan van warmte (en koude) biedt, namelijk per dag, per week/maand en per seizoen. Ook werd er uitgebreid gesproken over de financiering van energieopslag en het organiseren van draagvlak die nodig is bij zowel bewoners als afnemers.

Doordat politici van nationaal, regionaal en lokaal niveau aanwezig waren, ontstond er een goede dialoog over de verschillende instrumenten die nodig zijn om opschaling van energieopslag verder mogelijk te maken.