Co-creatie en brainstormsessie Siza, Academy Het Dorp en Ecovat

EcovatNieuws

ecovat het dorp

Dinsdag 25 september was er een brainstormsessie met een toekomstige bewoner van Het Nieuwe Dorp, projectleiders van Academy Het Dorp in Arnhem, Siza Vastgoedbeheer en Ecovat. Het onderwerp? Comfort.

Comfort als service

Wat is ‘comfortabele service’ als het gaat om warmte en koude in een gebouw? Welke diensten horen daarbij? En wat verstaat gebouwbeheer onder comfort? Snel reageren, gebruiksvriendelijkheid, goede klantenservice en duidelijke informatievoorziening waren hier het meest belangrijk.

Het doel van de brainstormsessie was het samenbrengen van de mensen die in Het Dorp gaan werken, leveren, beleven, beheren én leven. Door ieders wensen en ervaringen in kaart te brengen, kunnen we op zoek naar overeenkomsten in persoonlijke behoeften en daar oplossingen voor bedenken.

Wat betekent comfort voor jou?

Na een voorstelrondje gingen we aan de slag met pennen en post-its. Wat verstaan de deelnemers onder ‘comfort’? Hoe is de situatie nu? En wat wil je in de toekomst? Comfort is een gevoel en een vrij abstract begrip. Woorden als vrijheid, gemak en behaaglijk kwamen voorbij.

Werknemers en bewoners ervaren in de huidige situatie droge lucht als niet comfortabel. In verband met hun gezondheid en persoonlijke verzorging hebben sommige bewoners speciale behoeften op het gebied van warmte. De temperatuur moet bijvoorbeeld wat hoger kunnen en er moet gericht verwarmd kunnen worden. In de zomer wil je het gebouw koelen, maar ook de frisse buitenlucht ruiken. Medewerkers van gebouwbeheer willen graag het resultaat zien van het leveren van comfort als dienst.

Deze brainstormsessie biedt waardevolle input vanuit meerdere perspectieven. We werken dit uit tot een ontwerp voor comfort als een service, waarin we zoveel mogelijk overlap creëren in persoonlijke wensen en behoeften.