Ecovat in bestuur Energie Opslag Nederland

Slim en Voordelig OnlineNieuws

Op donderdag 6 november is het samenwerkingsverband Energie Opslag Nederland opgericht. Ecovat is gevraagd toe te treden als lid van het bestuur.

Om innovaties in energieopslag ook tot een zakelijk succes te maken, is meer nodig dan alleen technologie. Samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisdragers is een voorwaarde voor succes. FME heeft het initiatief genomen om innovatie en business bij elkaar te brengen in een nieuw platform genaamd Energie Opslag Nederland.

Energie Opslag Nederland wil bedrijven, kennisinstellingen, overheden en financiers op een betekenisvolle manier met elkaar verbinden zodat er duurzame business cases ontstaan die een bijdrage leveren aan een succesvolle transitie naar schone, betrouwbare en betaalbare energie.

Door de sterk toenemende dynamiek van vraag en aanbod van energie groeit de behoefte aan nieuwe vormen van energieopslag. De markt voor energieopslag groeit op dit moment met 40% per jaar. Marktonderzoekers verwachten een verhonderdvoudiging van de opslagcapaciteit in de komende 10 jaar. Of het nu gaat om de opslag van elektriciteit uit wind of zon, voertuigen op elektriciteit of waterstof, warmtebuffers voor de gebouwde omgeving of virtuele opslag in energienetten, het zijn stuk voor stuk nieuwe innovaties die kansen bieden voor de industrie.

Het netwerk kent op dit moment ruim 30 deelnemers uit wetenschap, kennisinstituten en bedrijfsleven. Betrokken partijen zijn o.a. Siemens, TU-Delft, SMA, DNV-GL, ECN, DIFFER, WaterstofNet, IF-Technologies, TNO, Enexis, Alliander en nog een tiental MKB bedrijven en technologie start-ups. Op LinkedIn heeft Energie Opslag Nederland een community met bijna 400 personen.