Ecovat EFRO project gestart

EcovatNieuws

ecovat

In het project Ecovat Software 2.0 – 2.2 wordt de software van het Ecovat thermisch opslagvat prototype doorontwikkeld. Eerst tot een uitvoerbaar product en daarna tot de samengevoegde besturing van meerdere Ecovaten in één gebied. Consortium Ecovat IP B.V. (Arnhem) en DNV GL Netherlands B.V. (Arnhem) ontvangt een EFRO subsidie van OP Oost en de Europese Unie om deze doorontwikkeling te realiseren.

Over het project

Duurzame energiebronnen zijn weersafhankelijk en seizoensgebonden. Dit betekent een groeiende vraag voor energieopslag en een grotere behoefte aan oplossingen die netstabiliteit garanderen. De energiemarkten sturen vraag en aanbod met prijsprikkels. Belangrijke randvoorwaarden om op deze prijssturing te reageren zijn smart grids en smart markets. Ecovat heeft een prototype gerealiseerd van een Ecovat thermisch opslagvat met een softwarematig besturingssysteem. In dit project wordt deze software doorontwikkeld met focus op professionalisering.

OP Oost & Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het Operationeel Programma Oost (OP Oost) is hét subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen in de provincies Overijssel en Gelderland. Het programma valt onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie. Het doel van OP Oost is dat bedrijven meer omzet kunnen halen uit nieuwe producten.

www.op-oost.eu