Ecovat EFRO project succesvol afgerond

Content EcovatArtikelen, Nieuws

Het project Ecovat Software 2.0-2.2 is in februari jl. succesvol afgerond. In dit project is de software die nodig is om het Ecovat thermisch opslagvat te kunnen sturen doorontwikkeld tot een volwaardig pakket. Het projectconsortium bestaande uit Ecovat IP B.V. (Arnhem) en DNV Netherlands B.V. (Arnhem) heeft hiervoor subsidie ontvangen vanuit het EFRO-programma van OP Oost en de Europese Unie.

EPIC: slimme sturing van energie

Duurzame energiebronnen zijn weersafhankelijk en seizoensgebonden. Dit betekent een groeiende vraag naar energieopslag en een grotere behoefte aan oplossingen die netstabiliteit kunnen ondersteunen. De energiemarkten (zoals bijvoorbeeld de APX) sturen vraag en aanbod met prijsprikkels en om daar adequaat op te kunnen reageren is geautomatiseerde aansturing van het energiesysteem nodig. In het project zijn koppelingen gerealiseerd met deze markten en het EPIC-pakket (Ecovat Power In Control) is in staat zelfstandig inkoop en consumptie van elektriciteit uit te voeren en de warmtesturing van het Ecovat geoptimaliseerd voor zijn rekening te nemen.

Figuur 1: Overzicht van het Ecovat SCADA systeem.

SCADA

Een tweede belangrijke functie die is ontwikkeld in dit project is de sturing en bewaking van het Ecovat. Dit wordt ook wel SCADA genoemd wat staat voor Supervisory Control And Data Acquisition. Concreet houdt dat in dat de Ecovat Operators in staat zijn om 24×7 op afstand de Ecovat installaties in de gaten te houden en zo nodig te bedienen. Als er iets misgaat met bijvoorbeeld één van de warmtepompen, zal het EPIC-systeem de dienstdoende operator actief waarschuwen zodat deze snel kan ingrijpen en de storing verhelpen. Hierdoor is Ecovat in staat de continuïteit en de kwaliteit van de warmte- en koudelevering en netdiensten te garanderen.

Het EPIC-systeem heeft het DataWatt Stream pakket als basis en is gebaseerd op de best practices en geldende technische standaarden en wet- & regelgeving. Het project is uitgevoerd met hulp van Ecovat partners DNV, Technoworks en JMNL en ook de Hogeschool Arnhem en Nijmegen heeft een inhoudelijke bijdrage geleverd aan het project.

Figuur 2: Geoptimaliseerde sturing van warmte en koude. 

OP Oost & Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het Operationeel Programma Oost (OP Oost) is hét subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen in de provincies Overijssel en Gelderland. Het programma valt onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie. Het doel van OP Oost is dat bedrijven meer omzet kunnen halen uit nieuwe producten.

Meer informatie over het subsidieprogramma is hier te lezen.