Ecovat Living Lab

EcovatEcovat® demo

Momenteel bevindt Ecovat ® zich in de ontwikkelfase. Theoretisch is het product ontworpen en nagecalculeerd, maar de theoretische werking van het Ecovat systeem zal in de praktijk bewezen moeten worden. Hiervoor wordt binnenkort een proefopstelling gerealiseerd, die tevens als “Living Lab” gaat functioneren. Het Living Lab bestaat uit een prototype Ecovat S (1.500 m3) dat aan het kantoorpand aan de Loopkantstraat 7 te Uden (NL) gekoppeld wordt . Het “Living Lab” fungeert tevens als bezoeklocatie voor demonstraties.

livinglab_markt_ecovat

In het Living Lab gaat  de aandacht uit naar het perfectioneren van de werking van het Ecovat systeem, en naar onderzoek richting nieuwe toepassingen en de bijbehorende configuratie (hard- en software). Hierbij bestaat het Living Lab uit drie pijlers: onderzoek, industrie en innovatieve MKB’s. Zij zijn met elkaar verbonden met als doel een bijdrage te kunnen leveren in zowel de nationale als de internationale markt.  Potentiële afnemers kunnen worden gevonden in de zorg, woningrenovatie, woningnieuwbouw, glastuinbouw, winkelketens en netwerkbeheer.

ecovat living lab

Ecovat prototype

Ecovat heeft een opslagvat ontworpen. Van dit Ecovat thermisch opslagvat is momenteel met behulp van TKI EnerGo een prototype in aanbouw aan de Loopkantstraat in Uden. Eveneens met behulp van TKI EnerGo wordt dit prototype middels een smart micro grid gekoppeld aan het kantoorgebouw van Ecovat, gelegen tegenover het prototype. Het kantoorgebouw is voorzien van duurzame opwekkers – gekoelde PV panelen (PVT) – en een geavanceerd gebouwenbeheersysteem wat gebruikt wordt voor het monitoren, optimaliseren en valideren van de diverse informatie- en energiestromen.

Waarom een Living Lab?

Het idee achter het Living Lab is het blijven ontwikkelen en innoveren van het Ecovat ® Renewable Energy System, zodat het niet alleen voor de huidige tijd een oplossing biedt, maar ook op de lange termijn en dus in de toekomst een oplossing blijft bieden. De focus in het Living Lab gaat uit van de juiste configuratie van  hard- en software voor iedere Ecovat toepassing; controleren en sturen van de energiestromen waarbij het optimale economische resultaat behaald wordt. Dit gebeurt in samenwerking met partners alsUniversiteit Twente en Vito

Waarin wil Ecovat ® bijdragen? “Storage was the missing link”. Ecovat heeft de ambitie dat de ‘Ecovat-oplossing’ over ca. 5 jaar een standaard onderdeel is geworden binnen de totale energie- oplossing, waarbij Ecovat een slimme tool is voor de onbalans tussen vraag en aanbod van (duurzame) energie over zowel korte als langere periodes.