Ecovat onderzoekt potentie van warmtekoudesysteem voor iedere wijk in Zuid-Holland

Content EcovatArtikelen, Nieuws

Voor iedere wijk in de provincie Zuid-Holland is de technische en financiële haalbaarheid van het warmtekoudesysteem onderzocht. Hieruit blijkt dat een warmtekoudenet net met warmteopslag voor veel gemeenten een goede oplossing kan zijn in de afweging van de transitievisie warmte.

Deze resultaten kunnen gebruikt worden door gemeentes voor de transitievisie warmte en wijkuitvoeringsplannen, door woningcorporaties voor hun verduurzamingstrategie, en door energiecoöperaties voor coöperatieve warmte.

Voor klanten van het warmtekoudesysteem zoals particuliere woningeigenaren en huurders is het uitgangspunt dat de maandelijkse energielasten niet stijgen met als voordeel dat er ook koeling geleverd wordt. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om eigenaar te worden van het systeem, al dan niet via de lokale energiecoöperatie.

De belangrijkste voordelen op een rijtje:

Voor gebruikers en energiecoöperaties:

  • Gelijke maandelijkse energielasten voor de eindgebruiker (NMDA-principe)
  • Leveren van koeling
  • Mogelijkheid voor lokaal eigendom
  • Isolatie en woningmaatregelen onderdeel van het pakket

Voor gemeente, regio en netbeheerders:

  • Zeer grote CO2-reductie
  • Inpassing in het bestaande elektriciteitssysteem en vermeden systeemkosten
  • Betere inzet en benutting van duurzame bronnen

Technische en financiële haalbaarheid

Voor deze studie is er een methode opgezet waarmee de haalbaarheid van het warmtekoudesysteem voor alle wijken in de provincie bepaald kan worden. In deze methode wordt gebruik gemaakt van de best beschikbare openbare data welke vervolgens gebruikt worden voor de berekening. Per wijk is o.a. berekend: het projectrendement, corporatiebezit, warmte- en koudebronnen, investering (in renovatie alsook het systeem). Het projectrendement geeft de haalbaarheid weer voor de leverancier van het Ecovat warmtekoudesysteem.

Voor 30% van alle woningequivalenten (WEQ) blijkt het commercieel haalbaar of zelfs aantrekkelijk om deze aan te sluiten op een 55ºC warmtekoudesysteem. Voor de overige WEQ is er voor 65% nog een significant haalbaar rendement te realiseren en 5% is voorlopig niet haal¬baar. Voor 29% van alle WEQ blijkt het commercieel haalbaar of zelfs aantrekkelijk om deze aan te sluiten op een 70ºC warmtesysteem. Voor de overige WEQ is er voor 69% nog een significant haalbaar rendement te realiseren en 2% is voorlopig niet haalbaar. In Figuur 1 en Figuur 2 zijn de resultaten in de kaart van Zuid-Holland weergegeven.

Figuur 1: Haalbaarheid per wijk Ecovat 55ºC route.

Figuur 2: Haalbaarheid per wijk Ecovat 70ºC route.

Startmotorwijken

Om het vollooprisico te mitigeren is het aantrekkelijk om te starten in wijken met een hoog corpora-tiebezit (>30%), dit zijn de potentiële Startmotorwijken. Dan blijkt voor het Ecovat 55ºC warmtekoudesysteem dat 14,4% van alle WEQ in Zuid-Holland in een Startmotorwijk te liggen. Voor de 70ºC route blijkt 8% te liggen in een Startmotorwijk.

Vervolgstudies voor wijken met een hoge potentie

Wilt u weten wat de resultaten betekenen voor uw wijk, gemeente, energie coöperatie of woningcorporatie?

Wanneer voor een wijk blijkt dat het 55ºC warmtekoudesysteem of het 70ºC warmtesysteem potentie heeft, dan kan een vervolgstudie verricht worden waarbij de lokale situatie, in samenspraak met lokale stakeholders, verder wordt geanalyseerd. Dit biedt de mogelijkheid om in te haken bij mogelijk lopende projecten en de onzekerheidsmarge van de technisch en financiële haalbaarheid te verkleinen. Een voorbeeld van een dergelijke vervolgstudie voor een wijk in Panningen is hier te vinden.

Figuur 3: Voorbeeldweergave van de online viewer.