Eén van de uitdagingen in de energietransitie is de balans op het energienet bewaken. Om de levering van elektriciteit te garanderen, moeten vraag en aanbod continu in evenwicht gehouden worden. Hernieuwbare energie maakt het stroomaanbod echter onvoorspelbaar. De schommelingen in de productie maken het moeilijk om de balans op het net te bewaren. En deze balans is belangrijk om overbelasting van het net of verloren gaan van duurzame energie te voorkomen.


ecovat ontwikkeling

Het net in balans

Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat leveranciers, netbeheerders en producenten meer mogelijkheden hebben voor balanshandhaving ofwel netbalancering. Opslag van energie is hierin onmisbaar. Op momenten dat er veel elektriciteit uit hernieuwbare bronnen beschikbaar is, kan deze worden opgeslagen voor later gebruik. En dat is niet het enige. Energie opgewekt in de zomer is vaak een stuk goedkoper dan in de winter. Door opslag blijft niet alleen het net, maar ook de prijs beter in balans.

“De opgeslagen energie kan direct weer gebruikt worden,
maar ook seizoenenlang opgeslagen blijven.”


Inspelen op flexibiliteit met power-to-heat

De behoefte aan voelbare warmte creëert een groot deel van de totale energievraag in Nederland. Zelfs als maar een deel daarvan kan worden ingevuld met behulp van power-to-heat en seizoen overstijgende warmteopslag, kan dit een groot positief effect hebben op de stabiliteit van het elektrisch netwerk.

Het Ecovat® netbalanceringssysteem maakt dit mogelijk. Duurzame energie wordt met hoge snelheid en efficiënte omgezet in thermische energie en opgeslagen in het vat. Het bufferwater bereikt temperaturen tot 95 graden Celsius.

“Het zelfsturende en zelflerende systeem baseert zijn acties
op de weersverwachting en actuele energieprijzen.”

Een grid ondersteund door het Ecovat® systeem bepaalt zelf welke actie het meest rendabel is en wordt op economische wijze gestuurd door besturingssoftware. Het resultaat is een systeem dat zo geautomatiseerd en optimaal mogelijk het net balanceert.