Hernieuwbare energie is schone, duurzame energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie, waterkracht en geothermische energie.

Met PV-panelen wordt zonlicht omgezet in elektriciteit. Met zonnecollectoren wordt zonlicht omgezet in warmte. Windturbines wekken elektriciteit op via wind. Bij geothermie maken we gebruik van het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en dieper gelegen aardlagen.

Andere hernieuwbare energiebronnen zijn waterkracht (met bijv. een dam) of getijdenenergie (door de maan). Ook energie die vrijkomt bij verwerking van afval, biomassa en restwarmte uit de industrie worden als hernieuwbare energiebronnen gezien. De overheid stimuleert productie van hernieuwbare energie en nieuwe innovaties met verschillende regelingen. Bijvoorbeeld de Investeringssubsidie duurzame energie voor bedrijven en particulieren.

In 2050 alleen nog hernieuwbare energie

In Nederland willen we in 2050 alleen nog maar gebruik maken van hernieuwbare energie en vrij zijn van fossiele brandstoffen. Hoe we dat kunnen bereiken is een ingewikkeld vraagstuk waar overheid, onderzoeksinstellingen, netbeheerders en duurzame energiebedrijven het antwoord op zoeken. Een slim energiesysteem op gebiedsniveau en optimaal gebruik van duurzame energie staan hierin centraal. Opslag van energie is de ontbrekende schakel.

Bronnen: RVO, Ecoforce