Warmte- en elektriciteitsnetwerken koppelen door de complexiteit in verspreide thermische flexibiliteit te beheersen? Met het Flexible Heat and Power (FHP) project ontwikkelen we een totaaloplossing op basis van Power-to-Heat (en koeling), die deze complexiteit kan hanteren. Dit door middel van een eenvoudig te bereiken interface gericht op gebouwen en spelers op de elektriciteitsmarkt.

Het FHP Consortium

FHP is een project lopend onder het Europese H2020-programma dat zich verlaat op zeven partners en een derde partij gevormd door vertegenwoordigers uit vijf Europese landen. De partners – distributiesysteembeheerders, aggregators, producenten van apparatuur en onderzoekscentra – hebben elk hun eigen specifieke expertise op het gebied van energie.

FHP-consortium-partners

De twee demoprojecten in Nederland en Zweden worden ondersteund door diverse transversale werkpakketten. Deze bepalen de scope van de demo en analyseren de daaruit voortvloeiende resultaten en effecten op basis van de projectdoelen.

Verwachte resultaten en impact

  • Concurrerende producten en diensten die op de markt komen: warmtepompen die zich aan het energienet aanpassen, software-agenten op gebouwniveau, software-agenten voor dynamische formatie van micronetwerkcoalities.
  • Nieuwe methodiek die flexibiliteitsactivaties gebruikt voor realtime voltagebeheersing op basis van een wetenschappelijk netwerkgevoelig model.
  • Rendement opleverende conversie van elektriciteitsoverschot in warmte om curtailment te vermijden en om diensten aan het netwerk te leveren.
  • Een bijdrage aan de integratie van een groot aandeel van hernieuwbare energie (meer dan 50% rond 2030) op een stabiele en veilige manier.
  • Een bijdrage aan voortdurende beleidsontwikkelingen op het gebied van intern elektriciteitsmarktontwerp, van de retailmarkt en continuerende discussies omtrent eigen gebruik.

EU horizon 2020 logo

Dit project heeft fondsgelden ontvangen vanuit het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidiecontractnummer 731231.

Demo 1 – Gecentraliseerde Heat-to-Power oplossing in Uden, Noord-Brabant

Ecovat BV heeft een grote thermische opslagfaciliteit ontworpen en gebouwd om gebouwen en woningen te verwarmen in Uden, Noord-Brabant. Het belangrijkste doel van deze faciliteit is elektriciteit converteren naar warmte wanneer er sprake is van een overschot aan energie (die daarom goedkoop is) en deze warmte op een later moment te gebruiken wanneer daar behoefte aan is.

De faciliteit is ontworpen om warmte over een periode van 6 maanden op te slaan met een rendement van 90%. Dit is een systeem van 1500 m3 (88.000 kWh) dat gekoppeld is aan één kantoorgebouw. Het is in staat om enerzijds energie gedurende een seizoen te bewaren en om het overschot aan hernieuwbare energie te converteren naar warmte van hoge kwaliteit. Anderzijds kan het tot 1000 woningen van warmte voorzien (met een Ecovatsysteem van 89.000 m3).

Dit prototype is bedoeld voor demonstratiedoeleinden en om de functionaliteit van het systeem te testen. In dit prototype op schaal zijn reeds de grenzen van het energiedistributienetwerk aangetroffen, aangezien elektrische ladingen, een aantal verhitters, warmtepompen en CHP’s aan elkaar zijn gekoppeld.

Samenwerking met Enexis

Ecovat werkt samen met Enexis, een regionale netbeheerder in Nederland. Enexis Netbeheer werkt elke dag aan de stabiliteit en betrouwbaarheid van de energienetten en de toekomst van energie. Zij zetten hun kennis, kunde en kracht in om de energietransitie te versnellen. Ecovat biedt in de toekomst de mogelijkheid om grote volumes aan stroom uit bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens langdurig op te slaan als warmte, zodoende vraag en aanbod beter wordt gematched. Dit kan in de toekomst additionele investeringen ten behoeve van het opvangen van piek productie en vraag in het elektriciteitsnetwerk voorkomen.

Vragen over dit project?