In Nederland bestaat een groot aantal warmtenetten dat restwarmte of duurzame warmte naar vele gebruikers in woonwijken of bedrijventerreinen distribueert. Het aanbod van warmte komt in vele gevallen niet overeen met de behoefte. Hierdoor gaat er warmte verloren of moet extra warmte op een conventionele manier worden toegevoegd om aan de behoefte te kunnen voldoen.


Optimaal inspelen op vraag en aanbod

Eén van de grote uitdagingen van de energietransitie is verwarming. In Nederland gebruiken we hiervoor vooral aardgas. Nederland zal volledig van gas los moeten komen en dit vervangen door duurzame energiebronnen, smart grids en warmtenetten. Deze transitie gaat samen met een sterke toename van fluctuerende opwek van energie.

Voor beheerders van warmtenetten biedt dit leveringszekerheid op die momenten dat normaliter conventionele warmte aan het net toegevoegd zou moeten worden om aan de warmtebehoefte van de gebruikers te kunnen voldoen. Omdat de piekvraag hierdoor kan worden gereduceerd, kan er bespaard worden op de warmteopwekkers en het warmtenet.

Meerwaarde voor de omgeving

Met een capaciteit van 4.500 MWhth kan het grootste Ecovat per laadcyclus ruim driehonderd gemiddelde woningen een jaar lang van warmte voorzien. Het Ecovat opslagsysteem kan dicht bij de gebruikers onzichtbaar in de bodem worden aangebracht. Boven op het systeem kunnen desgewenst andere voorzieningen zoals parkeerplaatsen of groenvoorzieningen worden aangebracht.