Technologie Ecovat centraal in wetenschappelijk onderzoek naar lokale duurzame energiesystemen

Slim en Voordelig OnlineNieuws

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een subsidie van 375.000 euro toegekend aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Twente. Onderzoekers willen de technische én maatschappelijke mogelijkheden voor lokale duurzame energiesystemen in kaart brengen. Twee concrete technologieën staan in het onderzoek centraal: de milieuvriendelijke zeetzoutbatterij van Dr Ten en het innovatieve thermisch opslagsysteem ontwikkeld door Ecovat.

Een van de vragen is welke technologieën Nederlandse energiecoöperaties gebruiken en eventueel aanpassen om hun doelen op het gebied van duurzaamheid en autonomie te realiseren. Onder andere de technologie van Ecovat wordt vergeleken met soortgelijke initiatieven uit de Nederlandse geschiedenis. Tevens wordt nagegaan wat van de aanpak van Deense, Duitse en andere Europese energiecoöperaties kan worden geleerd, bijvoorbeeld die van het Deense eiland Samsø.

Opkomst lokale energiecoöperaties

De opkomst van lokale energiecoöperaties lijkt een belangrijke sociale innovatie die het landschap van duurzame energieontwikkeling sterk kan veranderen. In dit onderzoeksproject staat de vraag centraal hoe deze lokale initiatieven beter kunnen aansluiten bij technologische energie-innovaties. In de overgang naar een duurzame samenleving is wederzijdse afstemming van wezenlijk belang om de rol van decentrale energiesystemen te versterken.

Multidisciplinaire samenwerking

Het multidisciplinaire onderzoek omvat historische, sociaalwetenschappelijke en technisch-natuurwetenschappelijke benaderingen. Het wordt uitgevoerd door de Science & Society Group van de Rijksuniversiteit Groningen en door de Science, Technology & Societu Studies van de Universiteit Twente. Andere partners zijn de Hanzehogeschool en Energy Academy Europe in Groningen, onderzoekers van het Green Energy Initiative (UT) en de deelnemende bedrijven Dr Ten, Cogas Duurzaam en Ecovat. Ook andere belanghebbenden bij de invoering van lokale duurzame energie worden actief bij het project betrokken zoals energiecoöperaties, overheden, milieufederaties en de bedrijven Enexis, PvD IMC en De Klerk Media.

Gericht op de toekomst

Het onderzoeksproject wil bouwstenen aanleveren voor een duurzame samenleving waarin meer ruimte is voor lokale initiatieven en innovatieve technologie. Een van de doelen is om scenario’s te ontwikkelen voor lokale, duurzame energie, die in meer of mindere mate aansluiten bij bestaande energiesystemen. Wij zijn ervan overtuigd dat de technologie van Ecovat een bijdrage kan leveren aan deze doelen en kijken uit naar de resultaten van het onderzoek.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen