Ontwikkeling Warmte | Koude-net Panningen

Content EcovatArtikelen, Nieuws

In samenwerking met Peel Energie, de gemeente Peel en Maas, de woningcorporatie Wonen Limburg en betrokken inwoners werkt Ecovat aan de ontwikkeling van het Warmte | Koude-net Panningen.

Het initiatief

In Panningen werkt Ecovat sinds 2018 samen met Peel Energie aan de ontwikkeling van een Warmte | Koude-net. In 2021 hebben de gemeente Peel en Maas en de woningcorporatie Wonen Limburg zich aangesloten bij het initiatief. Het Warmte | Koude-net Panningen biedt een duurzame en betaalbare oplossing voor de lange termijn om huishoudens van het aardgas af te koppelen. Door gebruik te maken van duurzame energiebronnen zoals lokale restwarmte, wind en zon, is er maar weinig tot geen CO2 uitstoot.

Rendabel van het aardgas af

In 2020 is er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door Ecovat. In deze haalbaarheidsstudie zijn de technische en financiële haalbaarheid van een Warmte | Koude-net met een Ecovat seizoensbuffer onderzocht. Uit de studie volgt dat de gebouwde omgeving van Panningen bestaat uit 4.779 woningequivalenten (WEQ) waarvan 3.261 woningen en 1.518 WEQ utiliteit. Voor een groot deel hiervan is het technische en financieel haalbaar om met een projectrendement van 4,6% aan te sluiten op het Warmte | Koude-net, namelijk 3.576 WEQ (2.500 woningen en 1.076 WEQ utiliteit).

Figuur 1: Conceptweergave Warmte | Koude-net Panningen. 

Wijk specifieke interessepeiling

Ecovat en haar partners vinden het belangrijk dat de inwoners van Panningen inspraak hebben op het aardgasvrij maken van hun wijk. Daarom is op 1 mei 2021 de campagne ‘Haal het WK in huis!’ gestart. Huis aan huis werden informatie brochures bezorgd door jeugdteams van SV Panningen, waarmee ze een bijdrage verdienden die o.a. ze voor de opbouw van de kantine kunnen gebruiken. Ook is de campagne op diverse plekken in de wijk zichtbaar. De interessepeiling is tot en met 28 mei 2021 in te vullen op warmtekoudenet.nl voor inwoners van Panningen.

Figuur 2: De campagne ‘Haal het WK in huis!’ 

Weten wat Ecovat voor u kan betekenen?

Wilt u weten wat Ecovat kan betekenen voor uw wijk, gemeente, energie coöperatie of woningcorporatie?