New video of the production process

Content EcovatArticles, News

Ecovat productie

Nieuwe video productieprocesEcovat heeft een nieuwe video laten maken van het productieproces van onze standaard elementen. Door standaardisatie en automatisering ontstaat een enorm kostenvoordeel bij realisatie en opschaling. Door onze … Read More

Pebble bed storage integrated

Content EcovatArticles, News

Ecovat-seasonal-thermal-energy-storage

Pebble bed storage integratedEcovat levert een grootschalig economisch haalbaar (seizoens-) opslagsysteem voor thermische energie op gebiedsniveau die ook in staat is de efficiëntie van bestaande technologieën te verbeteren. Overtollige elektriciteit … Read More

Mission Innovation Breakthroughs

Content EcovatArticles, News

CEO ARIS DE GROOT: “HONOUR AND RECOGNITION FOR ECOVAT AT INTERNATIONAL PLATFORM” The Veghel-based company ECOVAT, developer of an intelligent energy storage system that enables provision of heating to 500 … Read More