Ecovat is een innovatief, groot thermisch opslagsysteem met een extreem goede opslagcapaciteit en levensduur. De thermische energieopslag ontstaat simpel gezegd door een groot buffervat in de grond, gemaakt van modulair opbouwbare wanddelen. De energie-uitwisseling vindt plaats door middel van warmtewisselaars in de wand van het vat. De verschillende segmenten in het vat kunnen op verschillende temperaturen worden geladen en ontladen.

Thermische energieopslag met ‘vat-in-vat principe’

In vergelijking met andere systemen voor thermische energieopslag, heeft Ecovat het hoogste exergiebehoud en de hoogste efficiëntie. De energie in het vat wordt uitgewisseld via de binnenwand van het vat, waardoor geen water verpompt hoeft te worden. Dit is mogelijk omdat het Ecovat wordt gebouwd op basis van het ‘vat-in-vat principe’. In het buitenvat wordt een geïsoleerd binnenvat geplaatst dat fungeert als hele grote warmtewisselaar. Door slangen in de prefab wanddelen van het binnenvat kunnen temperatuurlagen ‘aan en uit’ gezet worden.

Op deze manier wordt de natuurlijke gelaagdheid van het water niet verstoord en blijft er tot 40 procent meer energiekwaliteit behouden. De efficiëntie van de buffer wordt geoptimaliseerd door het sturen op een zo scherp mogelijke ‘thermocline’. De energie in het Ecovat heeft dan de hoogste energiekwaliteit. Hierdoor is het mogelijk om de energie met de juiste energiekwaliteit te bewaren voor de overgang van de zomer naar de winter.