Ecovat is een innovatief, groot thermisch opslagsysteem met een extreem goede opslagcapaciteit en levensduur. De thermische energieopslag in het Ecovat ontstaat door water in het vat te verwarmen van bijvoorbeeld 10 graden naar 90 graden. Deze warmte blijft 6 maanden in het vat met minder dan 10% warmteverlies.

De warmte-uitwisseling vindt plaats door middel van warmtewisselaars aan de wand van het vat. De modulaire opbouw en warmte-uitwisseling van Ecovat zijn gepatenteerd.

Thermische energieopslag met ‘vat-in-vat principe’

Het Ecovat wordt opgebouwd op basis van het ‘vat-in-vat principe’. In het buitenvat wordt een geïsoleerd binnenvat geplaatst. Dit binnenvat is opgebouwd uit prefab wanddelen. Aan de wanddelen van het binnenvat worden warmtewisselaars bevestigd. In vergelijking met andere systemen voor thermische energieopslag, heeft Ecovat het hoogste exergiebehoud en de hoogste efficiëntie. Omdat de warmte wordt uitgewisseld via de binnenwand van het vat, hoeft er geen water verpompt te worden.

“Opslag is de ontbrekende schakel in de transitie naar 100% duurzame energie.”

Werking van de warmtewisselaars

Het water dat door de warmtewisselaar loopt wordt rondgepompt en langs warmte-opwekkers geleid. De opgewekte temperatuur verwarmt vervolgens de warmtewisselaar. Door geleiding geeft deze geeft de warmte af aan het water in het vat. Omgekeerd wordt bij het ontladen de koude retourleiding van het warmtenet aangesloten op een warme laag in het Ecovat en warm teruggestuurd naar het warmtenet.

Hoge energiekwaliteit door thermocline

Op deze manier wordt de natuurlijke gelaagdheid van het water niet verstoord en blijft er tot 40 procent meer energiekwaliteit behouden. De efficiëntie van de buffer wordt geoptimaliseerd door het sturen op een zo scherp mogelijke ‘thermocline’. De energie in het Ecovat heeft dan de hoogste energiekwaliteit. Hierdoor is het mogelijk om de energie met de juiste energiekwaliteit te bewaren voor de overgang van de zomer naar de winter.