In de Academy Het Dorp kijken bedrijven, kennisinstellingen en zorgprofessionals op een vernieuwende manier naar de zorg. Samen met mensen met een beperking bedenken en testen zij slimme oplossingen en innovaties die het leven van mensen met een beperking gemakkelijker en zelfstandiger maken. De inzet van technologie is hierbij onmisbaar.

De vernieuwing in Het Dorp gebeurt door slimme bouw, een optimaal leefklimaat en de (zorg)technologieën van de toekomst te ontwikkelen.

academy het dorp ecovatEen voorbeeld voor de hele wereld

De realisatie van Het Dorp in Arnhem, ruim 50 jaar geleden, was een grootse stap in de emancipatie van mensen met een beperking. Het Dorp werd wereldwijd een voorbeeld omdat de bewoners van Het Dorp werden gestimuleerd om hun eigen leven te organiseren en zelfstandig te leven. Dat uitgangspunt is nog steeds actueel.

Innovations Lab

In het eerste gebouw komen 36 nieuwe zorgappartementen en het Innovations Lab. Dat wordt het innovatiecentrum waar Academy Het Dorp samen met mensen met een beperking technologische vernieuwingen onderzoekt. Het centrum is open voor iedereen en bevindt zich midden tussen de bewoners van Het Dorp. De innovaties worden getest door de mensen met een beperking. Het draait om de mensen die nieuwe technologie gaan gebruiken: tijdens het onderzoek, de ontwikkeling en de uitrol van innovaties, na succes worden deze hulpmiddelen in gebruik genomen.

academy het dorp ecovat

Over de initiatiefnemer

Siza, waar Het Dorp onderdeel van is, is initiatiefnemer van Academy Het Dorp. Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Bij Siza werken 2.500 medewerkers die zorg en ondersteuning bieden aan ruim 3.500 mensen. Siza heeft 150 locaties verspreid over Gelderland en Midden-Brabant. In Academy Het Dorp bundelen innovatieve partijen hun krachten om Het Dorp om te vormen tot dé wijk van de toekomst. Op dit moment zijn er binnen Academy Het Dorp elf clusters voor innovatie benoemd, waaronder Eigen gezonde woning en Duurzaam bouwen. Vijftig bedrijven, kennisinstellingen en overheden zijn aangehaakt, waaronder SPIE, Asito TNO, Honeywell, gemeente Arnhem, topsector Health en Ecovat. Productinnovaties en technologische oplossingen worden samen met gebruikers ontwikkeld en getest, om zo te komen tot producten die daadwerkelijk waarde toevoegen.

Vragen over dit project?

Neem contact op met ing. Aris de Groot, Managing Director en eigenaar.