Strengthening the grid and peaking power plants drives down costs: annual reduction between €97,000 and €167,000 for each 17 TJ Ecovat Project

EcovatNews, Research

Systeemconsequenties van Ecovat. Een kwantificering van kosten ten opzichte van all electric door Berenschot.

In Nederland wordt momenteel circa 90% van de woningen met aardgas verwarmd. In lijn met het Parijsakkoord, heeft de overheid zich gecommitteerd om dit tot 0% terug te dringen vóór 2050. Daarnaast is een stop aangekondigd van de winning van aardgas in Groningen. Er zijn verschillende alternatieven voor aardgasvrije warmtevoorziening, waaronder Ecovat. Voor iedere woonwijk of woning zal een leidraad komen om de beste aardgasvrije optie te kiezen.

Vergeten kosten

In de kostenvergelijking van aardgasvrije alternatieven wordt doorgaans echter alleen naar de lokale kosten gekeken, zoals de aanpassingen in de woningen en de investering in een warmtepomp. Daarbij worden belangrijke kosten vergeten. Iedere keuze op gebouwniveau heeft ook consequenties naar het hoger gelegen energiesysteem. De consequenties voor netverzwaringen en centrales worden niet in de vergelijking opgenomen. Deze constatering is ook in recente literatuur gepubliceerd.

Onderzoek door Berenschot

Om een integrale vergelijking te kunnen maken, wilde Ecovat graag weten wat de vermeden investeringen zijn op systeemniveau door het Ecovat systeem. Deze vermeden investeringen worden momenteel namelijk (nog) niet als inkomst in de business case meegerekend. Diverse rapporten hebben de laatste jaren een deel van deze vraag ingevuld, maar geen van allen hebben precies deze vraag kunnen beantwoorden. Daarom heeft Ecovat de systeemconsequenties laten kwantificeren door Berenschot.

Vermeden systeemkosten door Ecovat

De impact van 66 PJ geleverde warmte door Ecovaten voor verwarming van huishoudens op het energiesysteem ligt jaarlijks tussen de € 380 miljoen en € 650 miljoen.

Dit is per Ecovat project á 17 TJ een jaarlijkse besparing van € 97.000 en € 167.000.

De besparing wordt meer naarmate er meer elektrificatie is, waarbij de impact op het elektriciteitsnetwerk groeit.

In het rapport vindt u naast deze geschatte jaarlijkse kosten ook de besparing doorberekend in vermogenseenheden.

U kunt het volledige rapport downloaden. Voor vragen kunt u terecht bij Ruud van den Bosch, Technical Sales Manager.