Wij realiseren een 100% duurzaam energiesysteem. Comfortabel, betrouwbaar en betaalbaar voor de huidige generatie, zonder dat dit ten koste gaat van toekomstige generaties.

Voordelen van het Ecovat® energiesysteem

Ecovat biedt de mogelijkheid om het hele jaar door een 100% duurzame warmte en koude voorziening te realiseren. Bij meer duurzame opwek dan vraag wordt het overschot opgeslagen in het vat. Als er meer vraag is dan productie, vult Ecovat aan.
Ecovat geeft alleen CO2 uitstoot bij de realisatie van het systeem. Na realisatie is de CO2 uitstoot nul.
Ecovat slaat lokaal opgewekte energie maximaal op, acteert op de elektriciteitsmarkten en anticipeert op de toekomstige warmtevraag. Zo biedt Ecovat de mogelijkheid om in te kopen op momenten dat de prijs laag is.
De ruimte voor duurzame energieopwekking is beperkt. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk benut wordt en zo weinig mogelijk verloren gaat. Bij overschot wordt energie opgeslagen, niets gaat verloren. Deze energie kan later gebruikt worden.
Het Ecovat is een gesloten systeem gevuld met water. Ondergrondse waterstromen worden niet verhinderd en ook de ondergrond rondom het vat wordt niet verwarmd. Hierdoor is de impact op het milieu minimaal.
De levensduur van een Ecovat is minimaal 50 jaar. Het vat is robuust en heeft geen bewegende delen ondergronds. De materialen zijn zorgvuldig geselecteerd op hoogwaardige kwaliteit en lange levensduur.
Vraag en aanbod moet op het Europese elektriciteitsnet altijd in balans zijn. De productie van zon en wind is lastiger te voorspelen dan de productie van de huidige fossiele centrales. Door de groei van zonne- en windenergie zal er dus meer onbalans ontstaan. Ecovat kan het net te balanceren door het vermogen aan te passen.
Op basis van de beschikbare netcapaciteit kan Ecovat kiezen wanneer het elektrische vermogen aan staat. Zo voorkomt Ecovat dat het verbruik groter is dan de capaciteit van het netwerk.
Wanneer het productieprofiel van de restwarmte niet overeenkomt in de tijd met de vraag naar warmte, zorgt Ecovat ervoor dat restwarmte beter benut wordt.
De meeste warmtenetaansluitingen in Nederland worden vanuit een centrale gevoed. Dit betekent dat het warmtenet ontworpen is op piekvermogen. Door lokaal de piekvraag te leveren met het Ecovat, kan een primair warmtenet op dat moment worden ontzien en kan daardoor beter worden benut.
Ecovat is slim gestuurd met geautomatiseerde software en verbindt het elektriciteitsnetwerk met het warmtenetwerk. Hierdoor ontstaat een hybride infrastructuur, die uitwisseling tussen verschillende energiedragers mogelijk maakt. Elektrische energie kan omgezet worden in warmte met warmtepompen en weerstandsverwarming.
Het Ecovat wordt voor iedere toepassing zo ingesteld dat, indien gewenst, aan de maximale vermogensvraag wordt voldaan. De enige back-up die nodig is om warmte te blijven leveren is een kleine batterij die de circulatiepompen van het warmtenet in bedrijf houdt.