Het Ecovat is een groot ondergronds buffervat gevuld met water, geschikt voor seizoensopslag. Warmte en koude worden via de wand door geleiding aan het vat toegevoegd of onttrokken. Bij een warmteopslag in water van 90 °C, heeft het systeem over zes maanden minder dan tien procent energieverlies. Ecovat wordt gebouwd op basis van het ‘vat in vat’ principe.

De constructie bestaat uit een betonnen buitenvat met daarin een sterk geïsoleerd binnenvat. Met warmtewisselaars aan de wand kan warmte aan het vat worden onttrokken of toegevoegd. Warmte in het vat kan op verschillende temperaturen worden gebracht.

Ecovat as a sustainable energy system

By connecting the Ecovat to a residential district for example, you create a year-round sustainable energy supply. This offers the possibility of setting up the entire energy system in a flexible way, so that a network administrator can put in the district as a controllable user. Thus, from an energy storage system Ecovat will transform into a total energy system.

“In the transition to 100% sustainable energy, storage is the missing link.”

The tank is charged with as much renewable heat as possible. This heat, for instance, is supplied by local heat sources like geothermal heat, residual heat and solar panels, or it is locally generated with heat pumps combined with electric boilers. Ecovat retains the heat for a long period of time, showing minimal heat loss. When there is demand for it, heat is released to the consumers in a district via a heat grid.