Het Ecovat is een groot ondergronds buffervat gevuld met water, geschikt voor seizoensopslag. Warmte en koude worden via de wand door geleiding aan het vat toegevoegd of onttrokken. Bij een warmteopslag in water van 90 °C, heeft het systeem over zes maanden minder dan tien procent energieverlies. Ecovat wordt gebouwd op basis van het ‘vat in vat’ principe.

De constructie bestaat uit een betonnen buitenvat met daarin een sterk geïsoleerd binnenvat. Met warmtewisselaars aan de wand kan warmte aan het vat worden onttrokken of toegevoegd. Warmte in het vat kan op verschillende temperaturen worden gebracht.

Ecovat als duurzaam energiesysteem

Door een Ecovat te koppelen aan bijvoorbeeld een woonwijk ontstaat duurzame energielevering over het hele jaar. Dit biedt de mogelijkheid om het hele energiesysteem in de wijk op een flexibele manier te regelen, zodat een netbeheerder de wijk ook als regelbare gebruiker kan inzetten. Ecovat transformeert van een energy storage system naar een total energy system.

“Opslag is de ontbrekende schakel in de transitie naar 100% duurzame energie.”

Het vat wordt geladen met zoveel mogelijk duurzame warmte. Deze komt bijvoorbeeld van lokale warmtebronnen zoals geothermie, restwarmte en zonnecollectoren, of wordt lokaal opgewekt met warmtepompen in combinatie met elektrische boilers. Ecovat houdt de warmte lange periode vast met een minimaal warmteverlies. Als er vraag is wordt de warmte via een warmtenet afgegeven aan de afnemers in een gebied.