Bestaande systemen voor thermische energieopslag verpompen het water in het vat, waardoor een gemiddelde temperatuur in het vat ontstaat. Dit betekent minder energiekwaliteit (exergie). Ecovat onderscheidt zich in innovatie doordat er géén water uit het vat verpompt wordt. Het water blijft op zijn plek en de energie in het vat wordt uitgewisseld via de binnenwand van het vat. Door warmte-uitwisseling is het systeem efficiënter en goedkoper in gebruik.

Energieopslag over de seizoenen heen

Het Ecovat energy storage system is efficiënt door:

  • de schaalgrootte van een Ecovat
  • de warmte-uitwisseling
  • de hoogwaardige isolatie

Daarnaast zorgt het laadprincipe met de warmtewisselaars in de binnenwand voor een hoge energiekwaliteit. Deze ontstaat omdat water wat warmer is, lichter in gewicht is en daardoor opstijgt. De efficiëntie wordt geoptimaliseerd door het sturen op een zo scherp mogelijke ‘thermocline’, de laag tussen een warme en koudere laag. Hierdoor is het mogelijk om de energie met de juiste energiekwaliteit te bewaren voor de overgang van de zomer naar de winter.

Warmte-uitwisseling

De warmte-uitwisseling in het vat vindt plaats door middel van in de wand geïntegreerde warmtewisselaars. De verschillende segmenten in het vat kunnen op verschillende temperaturen worden geladen en ontladen. Hierdoor kan enerzijds een hogere temperatuur in het vat worden opgeslagen, anderzijds kunnen de temperaturen optimaal aangepast worden aan de situatie. De modulaire opbouw en warmte-uitwisseling zijn gepatenteerd.

Mastering the flexibility of energy

Het Ecovat kan op meerdere niveaus waarde toevoegen aan een project. Afhankelijk van de manier waarop het vat wordt toegepast, kan er meer of minder waarde worden toegevoegd aan de business case. Door een Ecovat zo slim mogelijk te laden en door het in een total energy system te plaatsen, wordt de meeste flexibiliteit gecreëerd.

Bij een piekbehoefte hoeft er geen beroep te worden gedaan op het energienet, maar dit kán wel. De eigenaar van het Ecovat energy storage system heeft de keuze om wel of niet gekoppeld te zijn aan het energienet, om zo optimaal gebruik te maken van vraag en aanbod van duurzame energie. Het risico van stijgende energiekosten wordt geëlimineerd.