Ecovat is een groot ondergronds buffervat gevuld met water, geschikt voor seizoensopslag.

Bij warmteopslag in water van 90 °C, heeft het systeem over zes maanden minder dan 10% energieverlies. Ecovat wordt gebouwd op basis van het ‘vat in vat’ principe.

De constructie bestaat uit een betonnen buitenvat met daarin een sterk geïsoleerd binnenvat. Hierin wordt zowel warmte als koude opgeslagen. De energie wordt uitgewisseld door het water uit het vat te pompen en langs een warmtewisselaar te laten stromen.

Het afgekoelde (of opgewarmde) water wordt teruggevoerd naar het vat en opnieuw ingebracht via diffusers in de middenkolom (zie bovenstaande afbeelding). Dit kan op verschillende hoogten.

Door een hoogte te kiezen waarvan de temperatuur in het vat correspondeert met de temperatuur van het teruggevoerde water, wordt de natuurlijke temperatuurgelaagheid in het vat behouden. Zo kan zowel warmte als koude in één vat worden opgeslagen.

Ecovat als duurzaam energiesysteem

Door een Ecovat te koppelen aan bijvoorbeeld een woonwijk ontstaat duurzame warmte- voorziening over het hele jaar.

Dit biedt de mogelijkheid om het hele energiesysteem in de wijk op een flexibele manier te regelen, zodat een netbeheerder de wijk ook als regelbare gebruiker kan inzetten.

Ecovat transformeert van een energy storage system naar een total energy system.

“Opslag is de ontbrekende schakel in de transitie naar 100% duurzame energie.”

Het vat wordt geladen met zoveel mogelijk duurzame warmte. Deze komt bijvoorbeeld van lokale warmtebronnen zoals geothermie, restwarmte en zonnecollectoren, of wordt lokaal opgewekt met warmtepompen in combinatie met elektrische boilers. Wanneer er warmtevraag is, wordt de warmte via een warmtenet gedistribueerd naar de afnemers.