Energy becomes integral part of spatial planning policy

EcovatIn de media, Nieuws

New energy facilities will significantly change the physical everyday world. The transition to sustainable energy sources causes energy to be generated, supplied and stored more locally. This means that solar panels, wind turbines and insulation materials will have to be fit in locally. The spatial impact of those measures often reaches further than the actual intervention.

Image source: Nationale Omgevingsagenda Ministerie van Infrastructuur en Milieu, page 58.

Outline summary of the Spatial development law

One of the objectives of the Omgevingswet (new Dutch Spatial Planning Act) is that local governments will obtain more control in the energy transition. This transition is one of the big, strategic tasks for making the Netherlands future-proof.

Four tips for gearing up the energy transition

Stroomversnelling provides information about what is going to change because of the new Dutch Spatial Planning Act via the platform ‘Omgevingswet en de energietransitie’ (translation: ‘Spatial Planning Act and the energy transition’). On it you can find examples of what is already happening in various cities, as well as four tips for local governments that help them get ready for the implementation of the new law in 2020.

Tip 1: Together with the network administrator determine when the natural gas pipeline network will no longer be replaced and assess the renewable alternatives

In many districts the natural gas pipeline network is in need of replacement. In order to assess whether the network actually will be replaced, it is important that local governments start talking with the network administrator in an as early as possible stage. In addition, the possibilities regarding alternative energy facilities are highly district-dependent. The three most important solutions are renewable natural gas, a sustainable heat source and ‘all-electric’. Each option demands a different infrastructure. The degree of suitability of each solution depends on the local situation.

Tip 2: Use spatial planning in order to balance supply and demand

Duurzame energiebronnen wekken niet altijd energie op als er vraag naar is. Ook is er soms verlies van energie. Om dit op te lossen, moeten vraag en aanbod van energie meer met elkaar in balans worden gebracht. Dit kan met slimme software, maar er is ook een ruimtelijke component. Waar staan gebouwen die een energievraag hebben? Waar wordt energie opgewekt, waar wordt het opgeslagen en hoe vindt het transport plaats? Via het omgevingsbeleid kan in het ruimtelijke domein rekening worden gehouden met vraag en aanbod van energie.

Tip 3: Create space for sustainable measures in spatial development plans

Nieuwe energievoorzieningen gaan de fysieke leefomgeving significant veranderen. Door de overstap naar duurzame energiebronnen wordt energie meer lokaal opgewekt, geleverd en opgeslagen. Dit betekent dat zonnepanelen, windmolens en isolatiemaatregelen lokaal moeten worden ingepast. Gemeenten willen de opwek, opslag en uitwisseling van duurzame energie zo goed mogelijk faciliteren. Om knelpunten in het omgevingsbeleid te voorkomen, kan de gemeente rekening houden met de impact van de energietransitie en hierop anticiperen.

Tip 4: Stimulate regionally and district-oriented cooperations

De energietransitie heeft impact op iedereen. Het is daarom van cruciaal belang om inwoners op tijd te betrekken en voor te bereiden en wat er gaat gebeuren. Door wijk- of gebiedsgerichte samenwerkingsverbanden te stimuleren, krijgen inwoners een rol bij de keuze voor een nieuw energiesysteem in hun gebied. Dit kan zelfs uitgroeien tot initiatieven die het heft in eigen hand nemen door collectief duurzame energiemaatregelen in te kopen. Ook kunnen zij het best andere bewoners enthousiast maken voor de energietransitie.

This is an abstract of the brochure and online platform ‘Omgevingswet en de energietransitie’ (translation: ‘Spatial Planning Act and the energy transition’) by Stroomversnelling via stroomversnelling.nl/omgevingswet.