De energietransitie betekent de overgang van energie uit fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Het doel van de energietransitie is een geheel duurzame energievoorziening in Nederland in 2050. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Energieakkoord. Daarmee volgt de zoektocht naar duurzame energieoplossingen en afstemmen van vraag en aanbod van energie en warmte.

Op weg naar een 100% duurzaam energiesysteem

Eén van de grote uitdagingen van de energietransitie is verwarming. In Nederland gebruiken we hiervoor vooral aardgas. Nederland zal volledig van gas los moeten komen en dit vervangen door duurzame energiebronnen, smart grids en warmtenetten. Deze transitie gaat samen met een sterke toename van fluctuerende opwek van energie.

“Opslag is de ontbrekende schakel in de transitie naar een duurzaam energiesysteem.”

Er ontstaan grote verschillen tussen vraag en aanbod. Als de zon schijnt en de wind waait wekken we energie op, maar ook als dit niet gebeurt hebben we energie en warmte nodig. Om dit te bereiken kunnen we niet zonder opslag van energie.

Wij geloven in een toekomst met een 100% duurzaam energiesysteem. Comfortabel, betrouwbaar en betaalbaar voor de huidige generatie, zonder dat dit ten koste gaat van toekomstige generaties. Daarom ontwerpen en realiseren we een intelligent energieopslagsysteem op gebiedsniveau.