Storage is the missing link

Om duurzame energie maximaal te kunnen benutten is er vraag naar flexibiliteit. Het aandeel duurzaam opgewekte energie groeit en hiermee ook de vraag naar flexibiliteit. Energieopslag zorgt ervoor dat we flexibel met onze energie om kunnen gaan.

Met de huidige bekende thermische opslagsystemen kan echter slechts over korte periodes energie worden opgeslagen of is de realisatie niet rendabel genoeg. Het Ecovat energieopslagsysteem is hierbij the missing link: betaalbare thermische energieopslag over de seizoenen heen.

Team Ecovat

Ontmoet ons team

Wij geloven in een toekomst met een 100% duurzaam energiesysteem. Comfortabel, betrouwbaar en betaalbaar voor de huidige generatie, zonder dat dit ten koste gaat van toekomstige generaties. Om het duurzame energiesysteem optimaal te benutten, ontwerpen en realiseren we een intelligent energieopslagsysteem op gebiedsniveau.

Ecovat Seasonal Thermal Energy Storage

Transformeert energie van gebruik naar comfort. Een 100% duurzaam systeem, gericht op een toekomst onafhankelijk van fossiele brandstoffen.

 • Hardware

  Lokaal energiesysteem met seizoensopslag.

 • Software

  Slim sturen met unieke software.

 • Services

  Ontzorgen met comfort als dienst.

 • Altijd zeker van duurzame warmte en koude.
 • Gebruikt alleen duurzame energie en reduceert CO2 uitstoot tot nul.
 • Speelt in op vraag en aanbod, marktprijzen en behoefte. Voor nu, morgen en over een half jaar.
 • Geen afhankelijkheid meer van aardgas en andere fossiele brandstoffen.
Bekijk de mogelijkheden