Storage is the missing link

Om duurzame energie maximaal te kunnen benutten is er vraag naar flexibiliteit. Het aandeel duurzaam opgewekte energie groeit en hiermee ook de vraag naar flexibiliteit. Energieopslag zorgt ervoor dat we flexibel met onze energie om kunnen gaan.

Met de huidige bekende thermische opslagsystemen kan echter slechts over korte periodes energie worden opgeslagen of is de realisatie niet rendabel genoeg. Het Ecovat energieopslagsysteem is hierbij the missing link: betaalbare thermische energieopslag over de seizoenen heen.


Thermische opslag op gebiedsniveau

Ecovat is een innovatief, groot thermisch opslagsysteem met een extreem goede opslagcapaciteit en levensduur. Lees meer >Wij geloven in een toekomst met een 100% duurzaam energiesysteem. Comfortabel, betrouwbaar en betaalbaar voor de huidige generatie, zonder dat dit ten koste gaat van toekomstige generaties. Om het duurzame energiesysteem optimaal te benutten, ontwerpen en realiseren we een intelligent energieopslagsysteem op gebiedsniveau.


Mastering the flexibility

Op momenten van energieoverschot wordt de energie niet terug geleverd aan het net, maar opgeslagen voor later gebruik. De eigenaar of gebruiker van Ecovat heeft altijd de keuze om wél of geen gebruik te maken van het energienet. Op deze manier kan duurzame energie optimaal benut worden én wordt het risico van stijgende energiekosten geëlimineerd.

Energy as a service

Vanuit de gedachte dat bestaande bewezen technieken slimmer gecombineerd moeten kunnen worden, is een totaalconcept ontstaan dat energie transformeert van gebruik naar comfort. Een duurzaam systeem, gericht op een toekomst die onafhankelijk is van fossiele brandstoffen.

Mogelijkheden

Ecovat voegt op meerdere niveaus waarde toe aan een project. De basis is in de meeste toepassingen seizoensopslag. Door een Ecovat slim te laden, kan Ecovat maximaal acteren op één of meerdere flexibiliteitsmarkten. In een Total energy system transformeert het Ecovat energie van gebruik naar comfort.

Bekijk de mogelijkheden