Het Ecovat kan op meerdere niveaus waarde toevoegen aan een project. Afhankelijk van de manier waarop het vat wordt toegepast, kan er meer of minder waarde worden toegevoegd aan de business case.

In de waardepiramide hiernaast is weergegeven wanneer een Ecovat het meest waardevol is.

  1. De basis van het Ecovat is in de meeste toepassingen seizoensopslag.
  2. Door een Ecovat slim te laden met een juiste mix van opwekkers, opslag afname en distributie, kan Ecovat maximaal acteren op één of meerdere flexibiliteitsmarkten.
  3. In een Total energy system (Hybride Smart Grid) kan het Ecovat meer waarde creëren en transformeert het energie van gebruik naar comfort.

Mastering the flexibility

Door netbalancering wordt het mogelijk om in te spelen op de flexibiliteit van energie. Dit zelfsturende en -lerende systeem baseert zijn acties op de weersverwachting en actuele energieprijzen, om optimaal in te spelen op de onbalansprijzen.

Total energy system

Door een Ecovat te koppelen aan bijvoorbeeld een woonwijk ontstaat duurzame energielevering over het hele jaar. Dit biedt de mogelijkheid om het hele energiesysteem in de wijk op een flexibele manier te regelen, zodat een netbeheerder de wijk ook als regelbare gebruiker kan inzetten. Ecovat transformeert van een energy storage system naar een total energy system.

Toepassingen

De toepasbaarheid van Ecovat  is groot. Deze bestaat onder andere uit de glastuinbouw en de gebouwde omgeving, zoals scholen, verzorgingstehuizen of complete woonwijken. Ecovat  geeft investeerders de mogelijkheid om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en de bijbehorende prijsontwikkelingen. Daarnaast biedt Ecovat  gedurende een lange periode zekerheid over de kosten van verwarming en koeling.

Tachtig procent van de energiebehoefte in de gebouwde omgeving is warmte. Ecovat  zorgt voor duurzame energielevering over het hele jaar.

Tuinbouwkassen hebben vaak op grote schaal een mismatch in vraag en aanbod van warmte over de seizoenen heen. Ecovat  biedt de oplossing voor dit vraagstuk.

Nederland heeft een groot aantal warmtenetten dat restwarmte of duurzame warmte distribueert. Het aanbod van warmte komt meestal niet overeen met de behoefte.