Ecovat is een groot ondergrond buffervat voor opslag van thermische energie over de seizoenen heen. Door een Ecovat slim te laden met de juiste mix van opwekkers, afname en distributie speelt Ecovat maximaal in op de flexibiliteit van duurzame energie en warmte.

ecovat ontwikkeling

Toepassingen van Ecovat

Ecovat biedt de mogelijkheid om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen met 100% duurzame energie. Ook geeft Ecovat zekerheid over de kosten van verwarming en koeling.

Gebouwde omgeving

Ecovat zorgt voor duurzame energielevering over het hele jaar. Hierdoor de gebouwde omgeving waardevast en toekomstbestendig. Verder lezen

AgriFood sector

Tuinbouwkassen hebben op grote schaal een mismatch in vraag en aanbod van warmte. Ecovat biedt een oplossing over de seizoenen heen. Verder lezen

Warmtenetten

Nederland heeft veel warmtenetten die restwarmte of duurzame warmte distribueren. Het aanbod komt meestal niet overeen met de behoefte. Verder lezen

Waar wordt Ecovat voor gebruikt?

  • Duurzame, waardevaste en toekomstbestendige gebiedsontwikkeling.
  • Lokale energie opslaan die opgewekt is door zonnecollectoren, PVT-panelen en PV-panelen.
  • Bruikbare warmte leveren uit het Ecovat op het moment dat er vraag is.
  • Energie opslaan die wordt ingekocht op het moment dat de energie duurzaam en goedkoop is.
  • Leveringszekerheid bij storingen in het elektriciteitsnet of bij energieopwekking.
  • Energie afnemen van het net wanneer dit in onbalans is. Bijvoorbeeld door een te groot aanbod van zonne- en windenergie.
  • Congestiemanagement: wel of niet afnemen van energie van het elektranet als het net anders overbelast raakt.
  • Vraag creëren door het afnemen van energie op momenten dat anders ‘curtailment’ zou plaatsvinden.
  • Piekbelasting op een warmtenet wegnemen.