New video of the production process

Content EcovatArticles, News

Ecovat productie

Nieuwe video productieproces

Ecovat heeft een nieuwe video laten maken van het productieproces van onze standaard elementen. Door standaardisatie en automatisering ontstaat een enorm kostenvoordeel bij realisatie en opschaling. Door onze interne kwaliteitseisen t.a.v. maatvoering en toleranties bereiken we als Ecovat team een nieuwe standaard en sorteren we voor op Industrie 4.0.

Hetgeen nu om ons heen in de wereld gebeurd met de Corona crises zal naar verwachting innovatie en technologie een boost gaan geven. Ons verlangen is om beter, sneller en efficiënter te produceren. Door nieuwe productie technieken te omarmen, onder controle te brengen, maar vooral ook door de nieuwe manieren waarop jonge mensen met techniek in contact komen ontstaat voor ons een nieuwe groep engineers die onze ambities als Ecovat mee kunnen waarmaken.

Industry 4.0 is wat mij betreft meer dan industrialisering, meer dan alleen een efficiënt bouwproces. Het gaat juist ook over het leveren van een excellent product. Het opent de mogelijkheid om kleine gespecialiseerde fabrieken te bouwen met weinig menskracht en dus relatief lage loonkosten.

Zo zullen wij als Ecovat beter kunnen concurreren met fossiele systemen.