Wat is Ecovat?

Ecovat is een ondergronds warmteopslagsysteem met een grote opslagcapaciteit, een zeer hoge efficiëntie en een lange levensduur. Het bouwsysteem is gebaseerd op een vat-in-vat principe, waardoor thermische energie ‘over de seizoenen heen’ kan worden opgeslagen.

Hoe werkt Ecovat?

Bestaande systemen voor thermische energieopslag verpompen het water in het vat, waardoor een gemiddelde temperatuur in het vat ontstaat. Ecovat onderscheidt zich in innovatie omdat er géén water uit het vat verpompt wordt. Het water blijft op zijn plek en de energie in het vat wordt uitgewisseld via de binnenwand van het vat.

Netbalanceringssysteem

Het Ecovat netbalanceringssysteem maakt het mogelijk om in te spelen op de flexibiliteit van energie. Dit zelfsturende en zelflerende systeem baseert zijn acties op de weersverwachting en actuele energieprijzen, om optimaal in te spelen op de onbalansprijzen in het net.

Besturingssoftware

De Ecovat besturingssoftware zorgt ervoor dat op basis van actuele weersverwachtingen en energieprijzen op de juiste plek actie wordt ondernomen. Zo worden de behoeften van de gebruikers zo goed mogelijk ingevuld en de flexibiliteit optimaal benut.