Om het Ecovat te kunnen laden, hebben we een PVT module ontwikkeld. Voor dit thermisch gekoelde PVT paneel is octrooi aangevraagd. In combinatie met het Ecovat levert dit paneel op drie niveaus energieopbrengst.

1. Elektrisch – overdag met zoninstraling
Opbrengst is PV cel afhankelijk, bijvoorbeeld 150 kWh€/ m² per jaar.

2. Thermisch – overdag laagwaardige exergie
Opbrengst is locatieafhankelijk, bijvoorbeeld Ned. 480 kWh(th)/ m² per jaar.

3. Thermisch – ’s nachts laagwaardige exergie
Zomers regeneratie van het Ecovat, in de winter opslag van koude middels ice-sectie in Ecovat. Opbrengst is locatieafhankelijk, bijvoorbeeld Ned. 250 kWh(th)/m² per jaar.

Klik hier voor een SlideShare presentatie

De geproduceerde elektrische stroom wordt gebruikt voor het draaien van twee cascade warmtepompen om de exergie naar 90 graden te brengen. De COP is gemiddeld 5, afhankelijk van bron en afgifte T.

De opbrengst van 1 m² van mijn Ecovat PVT paneel 150*5 + 480 + 250 = 1480 kWh(th)/ m² per jaar. = (168 m3 AEQ x 0.60 € = € 100,–/ m² per jaar opbrengst J ).

ecovat_pvt