Thermische energie opslag zorgt ervoor dat thermische energie opgeslagen kan worden voor later gebruik. Dit kan uren, dagen of zelfs vele maanden later zijn. Thermische energie opslag is waardevol voor kleine en grote gebouwen, met één of meerdere gebruikers of zelfs voor complete woonwijken en stadsdelen. Vraag en aanbod kunnen op deze manier optimaal op elkaar worden afgestemd. Het opslaan van thermische energie kan zelfs over de seizoenen heen. Zo kan warmte opgewekt in de zomer worden opgeslagen voor verwarming in de winter, en koude opgeslagen in de winter worden gebruikt als verkoeling in de zomer. In plaats van het direct vrijgeven van de extra opgewerkte energie of het terug leveren aan het net, wordt het opgeslagen voor wanneer het weer nodig is.

Thermische energie opslag in de tuinbouwsector

In de Agrifood sector – en dan in het bijzonder in kassen – is thermische energie opslag voor de langere termijn een veelgebruikt en gewenst systeem. Kassen verbruiken veel energie, maar wekken ook veel energie op. Aquifers komen veel voor in kassen. In de zomer worden de kassen gekoeld met grondwater dat in de aquifer wordt gepompt. Tijdens dit proces wordt het koude grondwater verwarmd door de warmte van de kas. Het warme water wordt in een warmte bron gepompt. Als de kas warmte nodig heeft wordt het water uit de warmte bron gepompt, waarna het gebruikt wordt om de kas te verwarmen. Tijdens dit proces wordt het warme water koud en wordt het teruggepompt in de koude bron. Toch blijkt de werking van een aquifer nog niet altijd waterdicht. Andere oplossingen zijn nodig om vraag en aanbod optimaal op elkaar af te kunnen stemmen.

Ecovat® energy storage system

Ecovat® is een innovatief, groot thermisch opslagsysteem met een extreem goede opslagcapaciteit en levensduur. De thermische energie opslag ontstaat door middel van in de grond gevormde cilindrische volumes waarin modulair opbouwbare wanddelen geplaatst worden. De warmte-uitwisseling in het vat vindt plaats door middel van in de wand geïntegreerde warmtewisselaars. Dit opslagsysteem functioneert als een buffervat, waardoor warmte en koude diep onder de grond worden opgeslagen en gecirculeerd. thermische energie opslag De verschillende segmenten in het vat kunnen op verschillende temperaturen worden geladen en ontladen. Hierdoor kan enerzijds een gemiddeld hogere temperatuur in het vat kan worden opgeslagen, anderzijds kunnen de temperaturen optimaal aangepast aan de situatie.
Wilt u meer weten over Ecovat of over andere toepassingsgebieden? Neem dan contact op voor meer informatie of kom eens kijken bij de bouw van het protoype.