De Ecovat besturingssoftware is de koppeling tussen het vat en het interne energienetwerk van de aangekoppelde gebouwde omgeving en het hoogspanningsnet. Het micro grid wordt geschikt voor netbalancering.

De besturingssoftware neemt drie stappen

  • Voorspellen van energiestromen

  • Matchen van vraag en aanbod op lokaal niveau

  • Aansturen van apparatuur zodat de doelfunctie op het microgrid behaald wordt

De Ecovat besturingssoftware zorgt ervoor dat op basis van actuele weersverwachtingen en energieprijzen op de juiste plek actie wordt ondernomen.

Alle energiestromen in een grid worden op economische wijze gestuurd en houden rekening met eindgebruikers en andere aanwezige energiebronnen. Zo worden de behoeften van de gebruikers van het grid zo goed mogelijk ingevuld en de flexibiliteit optimaal benut.

Voor elke situatie op maat

De Ecovat besturingssoftware werkt op basis van controle- en optimaliseringsalgoritmen, waarmee alle energiestromen in een Ecovat micro grid optimaal gestuurd worden. Wat optimaal is, verschilt per situatie. Daarom wordt de besturingssoftware voor elke situatie op maat gemaakt.

Het verdienmodel voor de gebruiker wordt niet alleen bepaald door inhoud van het vat en aantal laad- en ontlaadcycli, maar ook door de keuzevrijheid om energie op te slaan, te gebruiken of zelf terug te leveren aan het net. Dit alles afhankelijk van de waarde van energie op dat moment.