Het Ecovat netbalanceringssysteem maakt het mogelijk om in te spelen op de flexibiliteit van energie. Dit zelfsturende en zelflerende systeem baseert zijn acties op de weersverwachting en actuele energieprijzen, om optimaal in te spelen op de onbalansprijzen.


Netbalancering door elektrisch-thermische conversie en opslag

Een grid ondersteund door het Ecovat netbalanceringssysteem bepaalt zelf welke actie het meest rendabel is. Het systeem wordt op economische wijze gestuurd door Ecovat besturingssoftware. Als de energieprijzen laag of zelfs negatief zijn, wordt elektrische energie afgenomen van het net. Op momenten dat de zon schijnt, wordt elektrische energie opgewekt door bijvoorbeeld PVT panelen.

De zelf opgewekte of goedkoop afgenomen energie wordt met hoge snelheid en efficiëntie omgezet in thermische energie en opgeslagen in het Ecovat thermisch opslagvat. Het omzetten van energie kan met bijvoorbeeld een warmtepomp of een elektrische verwarmingsketel.

De opgeslagen energie kan dezelfde nacht weer gebruikt worden, maar ook seizoenen lang worden bewaard. Als de energieprijzen hoog zijn of de vraag groot, kan de opgeslagen energie weer gebruikt worden of terug geleverd aan het net.

Elektrische verwarmingsketels

Het omzetten van elektrische energie in thermische energie gebeurt met een elektrische verwarmingsketel. Dit heeft twee voordelen. Ten eerste kan zo snel en met groot vermogen elektrische energie opgenomen worden uit het hoog- en midden-spanningsnetwerk. De warmtewisselaar is snel schakelend en kan direct inspelen op een ineens zeer grote vraag. Eenmaal omgezet in thermische energie wordt deze opgeslagen in water in het opslagvat. Ten tweede kan hiermee een hoge temperatuur gecreëerd worden die met een warmtepomp niet haalbaar is.

Op weg naar een 100% duurzaam energiesysteem

Het resultaat is een systeem dat zo geautomatiseerd en optimaal mogelijk het net balanceert. Het Ecovat netbalanceringssysteem zorgt niet alleen voor het optimaliseren van balans in het landelijk elektrisch netwerk, maar maakt van energieopslag tevens een verdienmodel voor de gebruiker.