Wij geloven in een toekomst met een 100% duurzaam energiesysteem. Comfortabel, betrouwbaar en betaalbaar voor de huidige generatie, zonder dat dit ten koste gaat van toekomstige generaties.

Deze transitie zal gepaard gaan met een sterke toename van fluctuerende opwek van energie. Er ontstaan grote verschillen tussen vraag en aanbod.

ecovat ontwikkeling

“Opslag is de ontbrekende schakel in de transitie naar duurzame energie.”

Onze missie

Wij willen dat alle energie optimaal wordt benut en dat niets verloren gaat. Om dit te bereiken, kunnen we niet zonder opslag van energie.

Om het duurzaam energiesysteem optimaal te benutten, ontwerpen en realiseren we een intelligent energieopslagsysteem op gebiedsniveau. Samen met onze klant ontwikkelen we duurzame energievraagstukken die helpen om nationale en internationale klimaatdoelstellingen te behalen.

Onze ontwikkeling

• Eerste meetresultaten in lijn met thermodynamische analyses.
• Ecovat® S in Uden is gerealiseerd.
 • Positioneren van de wanddelen succesvol afgerond.
 • Ecovat® S bereikt ‘hoogste’ punt.
 • Realisatie productiestraat pre-fab onderdelen.
 • Start productie Ecovat® aan de President Kennedylaan in Uden.
 • Start bouw Ecovat® demo.
 • Ontwikkeling Ecovat®, een groot schaalbaar WKO-systeem.
 • Ontwikkeling besturingssoftware gebouwenbeheersysteem voor energieneutrale gebouwen.
 • Bouw van het energienulkantoor aan de Loopkantstraat in Uden.
 • Start Aris de Groot Energie, Installatie en Bouw BV.
  Onderzoek naar energieneutrale gebouwen met hoge kwaliteit binnenmilieu.
 • Verkoop van het architectenbureau voor volledige focus op energieneutrale bouw en nieuwe businessconcepten.
 • Architectenbureau groeit uit tot 25 medewerkers.
 • Start projectontwikkelingsbedrijf.
 • Aris de Groot start architectenbureau en werkt als consultant in de bouw.