Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Klik op het plusje voor de vraag om het antwoord te bekijken.

Technisch

In dit document hebben wij de verschillen tussen Ecovat en (lage temperatuur) WKO naast elkaar gezet.

Opslag in de bodem kan ook met hoge temperatuur (hoge temperatuur Aquifer en Borehole). In deze studie hebben we deze technologieën met Ecovat vergeleken.

Financieel

Dit is per project verschillend maar er zijn minimaal 2 belangrijke randvoorwaarden, namelijk:

  1. Het totale project moet warmte kunnen leveren aan minimaal 750 woning(equivalenten). Project (nog) niet groot genoeg? Dan is er misschien wel extra warmtevraag in de toekomst of in een naastgelegen wijk.

  2. De woningen/gebouwen mogen niet te ver uit elkaar staan. De investeringen in het warmtenet zijn dan namelijk te groot.

Wilt u de haalbaarheid laten onderzoeken? Wij helpen u graag.

Organisatie

Dit kan vrijwel iedere betrokken stakeholder zijn in een project. Bijvoorbeeld bewoners uit de wijk en/of particuliere beleggers. Dit wordt samen met de stakeholders bepaald.