Wij ontwerpen en realiseren een intelligent energieopslagsysteem op gebiedsniveau. Samen met u geven we antwoord op uw duurzame energievraagstukken. Dat doen we in drie stappen.

Pre-Engineering

Haalbaarheid en ontwerpmogelijkheden

Engineering

Uitwerking techniek en organisatie, voorbereiding realisatie

Realisatie

Bouw en aansluiting van het Ecovat op het energiesysteem

Ons team van professionals, externe specialisten en partners helpt om nationale en internationale klimaatdoelstellingen behalen.

Pre-Engineering

De toepassing van het Ecovat systeem wordt uitgebreid getoetst.

Mijlpalen

 1. Duurzaamheidsdoelen en uitgangspunten energiesysteem zijn gedefinieerd.
 2. Het systeemontwerp voldoet aan de doelen en uitgangspunten.
 3. Business case opgesteld en financieringsmogelijkheden in beeld.
 4. Stakeholders informeren over de resultaten en aanzetten tot next step.
 • Techniek

  Technisch ontwerp van een Ecovat systeem specifiek voor uw toepassing en locatie

 • Financieel

  Business case, investeringsoverzicht en financieringsmogelijkheden

 • Organisatie

  Mogelijke eigendomsconstructies, ontwerp van de ESCo

  Meer weten over onze aanpak en werkwijze? Neem contact op.

  Engineering

  De techniek wordt in detail uitgewerkt en de realisatie van het Ecovat systeem wordt voorbereid.

  Mijlpalen

  1. Start fase, commitment van stakeholders.
  2. Detailuitwerking techniek en voorbereiding realisatie.
  3. Overeenkomsten projectfinanciering afsluiten en definitief ontwerp ESCo.
  4. Start bouwproces.
  • Techniek

   Detailuitwerking techniek, voorbereiding realisatie

  • Financiering en business case

   Overeenkomst van de projectfinanciering

  • Organisatie

   Definitief ontwerp van de ESCo

  • Next Step: Realisatie