Tuinbouwkassen hebben vaak op grote schaal een mismatch vraag en aanbod van warmte over de seizoenen heen. Bij de productie van CO2 komt veel warmte vrij, terwijl deze warmte in de winter nodig is om de groei in de kas op gang te houden.

De uitdagingen van de AgriFood sector

Er ontstaan grote verschillen tussen vraag en aanbod. Als de zon schijnt en de wind waait wekken we energie op, maar ook als dit niet gebeurt hebben we energie en warmte nodig. Om dit te bereiken kunnen we niet zonder opslag van energie.

“Om klimaatneutraal te produceren, ligt er nog een forse uitdaging voor de sector.”

Optimaal gebruik van restwarmte door opslag van energie

Het Ecovat biedt voor de AgriFood sector een oplossing, omdat het heel efficiënt buffert en uitgaat van duurzame energie bij opwekking, distributie en gebruik. Door een Ecovat onder de kas te plaatsen, kan het overschot aan warmte in de zomer in de winter ingezet worden om het tekort op te vangen. Koeling wordt direct bijgeleverd door het Ecovat.


Op weg naar een 100% duurzaam energiesysteem

Wij geloven in een toekomst met een 100% duurzaam energiesysteem. Comfortabel, betrouwbaar en betaalbaar voor de huidige generatie, zonder dat dit ten koste gaat van toekomstige generaties. Daarom ontwerpen en realiseren we een intelligent energieopslagsysteem op gebiedsniveau.