Technical Sales Manager

Bij Ecovat sinds januari 2015

Achtergrond:

  • Construction Management & Engineering aan de TU/e
  • Bouwkunde, bedrijfskunde en innovatiemanagement

ruud.vandenbosch@ecovat.eu
+31 (0)6 19 46 11 83

Ruud van den Bosch

Waarom werk je bij Ecovat?

Energie is een afstudeeronderwerp bij mijn studie, zo ben ik bij Ecovat terechtgekomen. Na mijn afstuderen kon ik blijven en dat heb ik gedaan. Ik wil echt iets bijdragen aan de energietransitie en dat kan bij Ecovat heel goed. Er was, en is, veel ruimte om zelf mijn rol in het bedrijf te bepalen. Als bedrijf werken we continu aan nieuwe concepten. Vanuit mijn rol mag ik werken aan innovatieve projecten met vooruitstrevende partners. Kortom,uitdagend en gevarieerd werk in een booming industrie.

Waar hou jij je bij Ecovat mee bezig?

Verkoop en engineering. Die twee gaan vaak samen in een project, van het eerste klantcontact tot de wensen en ambities door vertalen in een technisch ontwerp. Nu heb ik de projecten zelf technisch inhoudelijk uitgewerkt, straks wordt dat meerdere projecten aansturen.

Ik kijk hoe dingen slimmer kunnen, onderhoud contact met klanten en relaties, ga naar evenementen. Ik benader de projecten vanuit de inhoud.

Daarom lees ik veel energienieuws en onderzoeksrapporten om op de hoogte te blijven van de volledige breedte van de energietransitie. En je ziet me ook vaak pitchen.

“Je moet de verschillende belangen in de gaten houden, maar je kunt ze vaak niet allemaal behartigen. Dit vraagt om daadkrachtige gemeentebesturen en veel aandacht voor het proces. Van initiatief tot realisatie.”

Hoe denk jij dat we de energietransitie gaan realiseren?

Een sterk en consistent overheidsbeleid. De transitie tot 100% CO2-reductie in Nederland vraagt forse investeringen. Om te verduurzamen moet dit financieel aantrekkelijk worden. Bijvoorbeeld door fossiele energie sterker te belasten. Door schaalvergroting en standaardisatie zullen vervolgens de kosten van verduurzamingsmaatregelen naar beneden gaan. Voor de industrie betekent dit een extra uitdaging vanwege mogelijke internationale concurrentie.

Daarnaast zijn er veel partijen betrokken bij duurzaamheidsprojecten, zoals de gemeente, netbeheerder, projectontwikkelaar, woningbouwvereniging en burgers. Vooral de burger moet goed geïnformeerd worden, want de burger moet mee. De meeste maatregelen hebben namelijk een ruimtelijke impact.

Wat doe je in je vrije tijd?

Sporten, feesten, lezen. Mijn nieuwste interesse is blockchain. Daar ben ik me op aan het inlezen. Er is veel hype maar de technologie erachter is heel interessant en kan veel betekenen de komende vijf à tien jaar. Zo mogelijk ook voor de energietransitie. Verder reis ik graag. Ik heb een Volkswagenbusje waarmee ik door Europa tour.

Video