De grond in!

EcovatEcovat® demo

solimix ecovat

Bouwbedrijf Wedam heeft als uitvoerende partij voor het eerst in hun geschiedenis in een zeer beperkte werkruimte de eerste ‘ronde’ wand gerealiseerd. Met behulp van een zogenaamde soilmix machine werden twee freeswielen in de grond gebracht. Na het bereiken van de gewenste diepte werden de frezen opgetrokken, terwijl de grond verder werd gemengd. Door het aaneensluiten van de in de grond gevormde panelen is een in de grond gevormde wand ontstaan. Hiermee is de wand gerealiseerd die straks de grond- en waterkering voor het Ecovat moet gaan vormen. Het ontgraven van de put zal in de tweede helft van september gebeuren.

Schoonmaken bovenrandsolimix-buitenvat-gereedecovat bouw prototype