Damwandtechniek brengt seizoensbuffer

Slim en Voordelig OnlineIn de media

logo_warmtenetwerkIn het januarinummer van Warmtenetwerk Magazine is een artikel gewijd aan Ecovat. In het artikel gaat Salesmanager Jan van den Boogaard dieper in op de techniek van het innovatieve warmteopslagsysteem.

We hebben ontdekt dat er voor ons opslagsysteem grote mogelijkheden liggen in bestaande warmtenetten en als alternatief voor warmte- en koudeopslag in de bodem.

Ecovat gebruikt een nieuwe techniek uit de bouwwereld om de wand economisch en snel te vervaardigen: freesmachines die cement injecteren in de gefreesde sleuf in de grond. Die machines gebruik je meestal om damwanden aan te leggen op plaatsen waar heiwerk niet gewenst is, zoals bij het metronet in Amsterdam. Dankzij een precisiesysteem voor plaatsbepaling kan Ecovat een vrijwel perfecte cirkelwand maken met een diepte van tientallen meters. Na de aanleg van de wand verwijder je met een graafmachine de aarde binnenin de cirkel en vult het gat zich automatisch met grondwater. Vervolgens plaatst het bedrijf een modulaire binnenwand uit prefab beton, met daarin buizen voor uitwisseling van warmte. Deze vormt het binnenvat. Tot slot wordt een betonnen deksel aangebracht met daarop een afdeklaag. De bodem blijft open.

Een belangrijk verschil met de gebruikelijke warmte¬buffers en wko is dat het water in de Ecovat-opslag nooit wordt verpompt, maar stilstaat. Het systeem maakt gebruik van elementen voor warmtewisseling in de wanden en niet van een vulpijp. Dat beperkt de warmteverliezen sterk en voorkomt menging van heet en koud water. Het warmteverlies van de vaten is volgens berekeningen 10 procent op jaarbasis voor de uitvoering met de kleinste diameter en 5 procent bij de grootste diameter.Dhr. Van den Boogaard

Lees het complete artikel in Warmtenetwerk Magazine hier of download het artikel rechtstreeks in een PDF bestand:

pdf-icon

Het volledige Magazine vindt u hier.

warmtenetwerk_magazine