Ecovat S wordt steeds concreter

EcovatEcovat® demo

start bouw prototype ecovat uden

De bouw begint meer vorm te krijgen. Bouwbedrijf Wedam is hard aan de slag met het gereedmaken van het bouwterrein. Twee maanden na de officiële start zijn er reeds een aantal veranderingen zichtbaar. Het streven is om na de zomerperiode de bouw van het Ecovat S af te ronden, teneinde u zo een beeld te kunnen geven hoe het systeem in de praktijk functioneert.

Living Lab
Middels de bouw wordt een “Living Lab” gecreëerd, waarin de werking van het systeem kan worden geperfectioneerd en doorlopend onderzoek kan worden gedaan naar nieuwe toepassingen en bijbehorende configuratie (hard- en regelsoftware).

bouw ecovat uden bouw ecovat uden start bouw prototype ecovat uden

IMG_2521 IMG_2520