Ecovat voorbeeld van energietransitie naast de deur

EcovatArtikelen, In de media, Nieuws


Duurzaam bouwen én ondernemen bleek voor Aris de Groot, ceo en oprichter van het bedrijf Ecovat, een tweede natuur. Met de wind in de rug, door de in gang gezette energietransitie, heeft De Groot de afgelopen jaren geïnvesteerd en vrijwel alle andere noodzakelijke stappen gezet om een betekenisvolle speler te worden in de komende periode dat Nederland van het gas afgaat.

De aanpak van Ecovat past naadloos in de plannen van gemeenten en provincies, die op grote schaal een duurzame oplossing willen zonder nog langer gebruik te maken van fossiele energie, zoals kolen en gas. Het concept van Ecovat is, op het eerste gezicht, eenvoudig: de warmte, bijeengebracht door zonnecollectoren en windenergie, wordt ondergronds opgeslagen in een speciaal ontwikkeld buffervat met dikke geïsoleerde wanden, het zogeheten Ecovat, dat een diepte van minimaal 30 meter heeft en een diameter van 30 meter. Het warme water (tot 90 graden Celsius) wordt hier in de zomer opgeslagen en in de winter gebruikt om huizen te verwarmen.

Duurzaam

“Hoe groter de schaal, hoe beter in dit geval”, zegt Aris de Groot over de aantallen woningen die aangesloten kunnen worden op de duurzame energie. Van minimaal 500 tot zeker 2500 woningen per Ecovat, is de inschatting. Dit is afhankelijk van de isolatiegraad van de aangesloten nieuwbouw- renovatiewoningen.

De afgelopen jaren zijn door Aris de Groot en zijn team gebruikt voor de ontwikkeling van de techniek, het vastleggen van octrooien, de business case en de standaardisatie van de processen. Bovendien zijn er talloze deskundige, vooral technische partnerbedrijven aangesloten die een rol hebben in de productie en uitvoering.

“Ecovat heeft op zijn website veel informatie bijeengebracht over de energietransitie. Onze website wordt dagelijks door honderden bezoekers geraadpleegd die op zoek zijn naar informatie”, vertelt Aris over de belangstelling van overheden, bedrijven en universiteiten voor de methode.

De energietransitie in wijken en gemeenten draait in de meeste gevallen om een coöperatieve inspanning van een groot aantal partijen. “De trajecten voor dit soort complexe transities duren ook lang, omdat het voor veel stakeholders ook nog onbekend terrein is. Binnen een periode van drie maanden maken wij voor potentiële opdrachtgevers een analyse over het project, onder meer over de technische uitvoerbaarheid.”

Profijt

Ecovat zal de komende jaren snel groeien, verwacht De Groot. “Wij zijn nu met vijf grote projecten aan de slag. Met Het Dorp, in Arnhem, het project dat ooit nog door de actie ‘Open Het Dorp’ met Mies Bouwman van de grond is gekomen, zijn we het verst. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor het starten van een ‘Ecovat’ voor circa 500 woningen. Maar ook in Den Haag, Heerlen, Panningen, IJmuiden en in België lopen ondertussen projecten.”

Aris de Groot wijst op een studie van onafhankelijk onderzoeksbureau Berenschot, die recent de energiebesparing van een Ecovat-systeem berekende. Dit onderzoek wijst uit dat per Ecovat-systeem een jaarlijkse besparing haalbaar is van €97.000 tot €167.000, afhankelijk van de grootte van het vat ten opzichte van een ‘All-Electric oplossing’.

Een All-Electric oplossing wil zeggen dat een woning wordt verwarmd met een elektrische warmtepomp. Deze warmtepomp heeft altijd stroom nodig om de woning te verwarmen. De besparing wordt steeds groter naarmate de vraag naar de totale hoeveelheid elektra toeneemt.

De potentie wordt ingeschat op minimaal 2,5 miljoen woningen in Nederland die aangesloten kunnen worden op nieuwe warmtesystemen. “Mits de woning redelijk goed is geïsoleerd en minimaal een B-label isolatie heeft”, beschrijft De Groot één van de voorwaarden.”

NPEX

Op het moment dat Ecovat certificaten van aandelen gaat uitgeven via de NPEX-effectenbeurs schrijft het bedrijf over 2018 zwarte cijfers bij een omzet van €4 miljoen. Beleggers worden in staat gesteld om te profiteren van de aanstaande groei van het bedrijf. Het grootste deel van de aandelen is in handen van Aris de Groot. De Ecovat-beleggers krijgen maximaal 15% van het kapitaal.

De keuze om in zee te gaan met NPEX werd mede ingegeven door de coöperatieve aanpak. “Dat sprak mij aan”, vertelt De Groot. “Ecovat is een B2B-bedrijf, maar uiteindelijk gaat het om het energiegebruik bij de mensen thuis. We zien dat het draagvlak in de samenleving voor alternatieven groot is.”

Om de groei te realiseren, is gekozen voor de groeifinanciering via NPEX, waarbij de certificaten door beleggers via het handelssysteem van NPEX kunnen worden verhandeld. De opbrengst van de uitgifte van certificaten wordt gebruikt voor het versterken van het werkkapitaal, de aankoop van een hijsframe en het faciliteren van de groei. De Groot heeft de afgelopen jaren de research en ontwikkeling van Ecovat uit eigen middelen gefinancierd. Het bedrijf heeft geen bankschulden.