Eerste meetresultaten uit het Ecovat in lijn met de thermodynamische analyses

Slim en Voordelig OnlineEcovat® demo, Nieuws

resultaten ecovat

resultaten ecovat

Ecovat heeft een unieke gepatenteerde technologie voor de opslag van thermische energie ‘over het seizoen’. We zijn aan het eind van onze productontwikkeling en bezig met de laatste tests en validatie. Op dit moment is Ecovat de meest betaalbare en efficiënte oplossing. Ecovat’s technologie is beschermd door diverse octrooien in Europa en Amerika.

Het internationaal Energie Agentschap (IEA) heeft recent een rapport Task 45 gepubliceerd over de stand der techniek van grootschalige thermische energie opslag systemen over het seizoen. Dit rapport geeft inzicht in de verschillende opslagsystemen en hun prestaties. Hier vindt u het rapport.

Testen van het Ecovat

Op onze demolocatie in Uden hebben we de mogelijkheid om diverse testen uit te voeren op Ecovat model S(mall). Dit is de kleinste versie van het Ecovat energy storage system. Dit Ecovat heeft een volume van 1500 m3 en is opgedeeld in vijf verschillende lagen, waarbij iedere laag aan en uit kan worden gezet.

Voor het assessment van KIC InnoEnergy, heeft de Universitat Politècnica de Catalunya – Barcelona (UPC) een uitgebreide rapportage opgesteld over de thermodynamica van het Ecovat. Dit rapport geeft inzage in Ecovat’s thermodynamische gedrag en prestaties. Hier vindt u het rapport.

Thermische Stratificatie

Thermische Stratificatie in een thermische energieopslag is een belangrijk aspect dat gerelateerd is aan de prestaties van de opslag. Thermische stratificatie is de natuurlijke scheiding door een temperatuur gradiënt (thermocline) van vloeistoffen van verschillende temperaturen.

Veschillende niveaus van stratificatie in een opslag waarbij met in elke opslag dezelfde hoeveelheid energie. (a) links, sterk gestratificeerd, (b) midden, gemiddeld gestratificeerd en (c) rechts die een volledig gemixte, niet gestratificeerde opslag laat zien.

In figuur (a) de temperatuur gradiënt tussen de warme (boven) en koude (onder) sectie van de opslag is groot en de dikte van de thermocline is dun. In figuur (b) het temperatuurverschil is kleiner en de dikte van de thermocline is groter dan in figuur (a). In figuur (a) is sprake van een beter gelaagde opslag van dan in figuur (b). Ten slotte, in figuur (c), is de energie opgeslagen bij een uniforme temperatuur en wordt geen stratificatie waargenomen.

 

Verschillende studies zijn uitgevoerd om aan te tonen dat het niveau van stratificatie bijdraagt aan betere prestaties van thermische opslag systemen. Het thermodynamisch voordeel van een zo hoog mogelijke temperatuur en exergie is de mogelijkheid tot de directe levering van warm water zonder bijkomend gebruik van aanvullende energie van een warmtepomp of naverwarmer.

resultaten ecovat demoElke laag van het Ecovat kan worden in en uitgeschakeld, zodat het Ecovat gestuurd kan worden op maximale energiekwaliteit (exergie) en dat het laden en ontladen van het Ecovat kan geschieden in functie van bijvoorbeeld de hoeveelheid beschikbare duurzame energie of de energieprijs.

De eerste data uit het Ecovat

We hebben we de temperaturen van de eerste laag gemeten met een gekalibreerde temperatuurmeter. Deze geeft de temperatuur weer met een nauwkeurigheid in honderdste graden.

We hebben laag 1 gemeten op verschillende dieptes en de hoogste temperatuur zit zoals verwacht bovenin de laag. Er is kort warmte toegevoegd aan de laag om de ketels te testen. We zijn nu alle sensoren aan het kalibreren aan de hand van de geijkte meter. Daarna gaan we laag 1 naar 60 graden brengen.

Heeft u vragen of wilt u meer gedetailleerde informatie? Stuur een e-mail naar Aris.degroot@ecovat.eu.