Energy Storage Day tijdens Vakbeurs Energie

EcovatEvents, Nieuws

Woensdag 10 oktober is het Energy Storage Day op de Vakbeurs Energie. Tijdens de Energy Storage Day 2018 krijgt u de meest recente feiten, inzichten en verwachtingen van experts. U ziet concrete projecten met innovatieve technologie. Ook het Berenschot rapport over de vermeden systeemkosten bij toepassing van een Ecovat komt aan bod.

Het programma

14:00 – Aanvang en opening

Opslag is dé groeimarkt van de energietransitie. De sector groeit met double-digit cijfers. Spreker is Jillis Raadschelders, voorzitter Energy Storage NL en Business Director Decentralised Energy Transition bij DNV GL.

14:20 – Energieopslag en -conversie gamechanger van het Klimaatakkoord

Hans van der Spek is namens FME en aangesloten branches onderhandelaar aan de tafel elektriciteit van het klimaatakkoord. Energieopslag en -conversie spelen een belangrijke rol in het conceptakkoord dat voor de zomer werd gepresenteerd. Tijdens de Energy Storage Day geeft Van der Spek een toelichting op de rol van opslag en conversie in het klimaatakkoord.

14:40 – Technology Pitch

14:50 – TenneT Flexibility Roadmap en Energy Storage

TenneT heeft een visie uitgebracht op flexibiliteit in het energienetwerk. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor energieopslag. Daarom heeft TenneT een online tool ontwikkeld om de business case van verschillende energieopslagtechnologieën door te rekenen. Spreker is Joris Besseling, Electricity Market Developer bij TenneT.

15:05 – Slimme opslag leidt tot verlaging systeemkosten

Berenschot heeft berekend dat het toepassen van een Ecovat leidt tot een verlaging in de kosten van lokale distributienetwerken ten opzichte van een all electric systeem. Spreker is Bert den Ouden, Managing Director Energy & Sustainability bij Berenschot.

15:20 – Technology Pitch

15:30 – Waarom investeren in energieopslag?

De business case van energieopslag is in veel gevallen nog moeilijk rond te krijgen. Toch zijn er investeerders die volop inzetten in energieopslag. Rene Savelsberg, CEO bij SET Ventures, vertelt wat hem drijft om te investeren in onder andere Greenflux en Sonnen.

15:45 – Call to action: energieopslag en veiligheid

De groei van Energieopslagsystemen in de gebouwde omgeving gaan gepaard met vraagstukken over veiligheid en inpassing van energieopslag in de leefomgeving. De Nederlandse energieopslagindustrie gaat daarom in samenwerking met stakeholders richtlijnen opstellen. Spreker is Stefan Olsthoorn, Energy Storage NL.

15:50 – Technology Pitch

16:00 – Afsluiting

Na afloop van de Energy Storage Day is er een netwerkborrel op het Energy Storage Paviljoen.

Van 9 tot en met 11 oktober 2018 vindt de 14e editie van de Vakbeurs Energie plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. Er zijn ruim 350 exposanten en honderden inhoudelijke sessies. U bent van harte welkom op stand 06.E023.

vakbeurs energie