Full demo volop in ontwikkeling & bronnering geplaatst

EcovatEcovat® demo

ecovat bronnering geplaatst

We zitten volop in de uitvoering van de realisatie van de full demo, nu op 20 meter diepte. Op de foto ziet u één van de weinige kranen in Nederland die op deze diepte loodrecht kan ontgraven. De bronnering wordt geplaatst om het grondwaterniveau rondom te verlagen. Op die manier kan gestart worden met het ontgraven voor het Ecovat. Water wordt van buiten het Ecovat naar binnen gepompt, omdat door het graven te veel water onttrokken wordt.

ecovat bronnering geplaatst update-bouw-prototype-2ecovat bronnering geplaatstupdate bouw prototype full demo ecovat