Tachtig procent van de energiebehoefte in de gebouwde omgeving is warmte. Energieneutraal bouwen is mogelijk bij nieuwbouw maar lang niet altijd bij renovaties.

Optimaal inspelen op vraag en aanbod

Door een Ecovat te koppelen aan bijvoorbeeld een woonwijk ontstaat duurzame energielevering over het hele jaar. Dit biedt de mogelijkheid om het hele energiesysteem in de wijk op een flexibele manier te regelen, zodat een netbeheerder de wijk ook als regelbare gebruiker kan inzetten. Hierdoor zijn piekbelastingen in het energienet beter beheersbaar.


Energieneutraal op gebiedsniveau

Ecovat zorgt voor duurzame energielevering over het hele jaar en maakt het mogelijk om duurzame energie voor een lange periode op te slaan. In de gebouwde omgeving transformeert Ecovat van een energy storage system in een total energy system. Er ontstaat een duurzame energielevering over het hele jaar en zelfs energieneutraliteit op gebiedsniveau.

Ecovat koppelen aan een Smart Grid

Door Ecovat te koppelen met een Smart Grid kunnen we de elektriciteitsvoorziening verduurzamen. Hierdoor zijn investeringen in het bestaande net niet noodzakelijk. Door een intelligente koppeling tussen de energie infrastructuur en de gebouwde omgeving, wordt de onbalans tussen de opgewekte duurzame energie en het verbruik geminimaliseerd. Hierdoor wordt piekbelasting in delen van het elektriciteitsnet sterk verminderd. Bij een piekbehoefte hoeft er geen beroep te worden gedaan op het energienet, maar dit kán wel. Het risico van stijgende energiekosten wordt geëlimineerd en er wordt een meerwaarde gecreëerd voor de omgeving.