net nl | Warmteopslag onder de grond

EcovatDuurzame warmte, In de media

net nl

Van Tesla’s Powerwall tot de Buurtbatterij van Enexis: energie-opslag is hot. Maar dat kan ook op andere manieren dan in accu’s. Bijvoorbeeld met het ondergrondse warmteopslagsysteem van Ecovat.

Minder CO2 uitstoot

Managing Director Aris de Groot: “Zonne- en windenergie maken het elektriciteitsnetwerk onevenwichtig. Ons systeem slaat het teveel aan duurzaam opgewekte energie op in de grond voor later gebruik. Huishoudens beschikken daardoor het hele jaar over voldoende schone energie, waardoor ze het gebruik van fossiele brandstoffen -en dus de CO2 uitstoot- tot nul kunnen reduceren.”

Power-to-heat

“Ecovat maakt gebruik van plaatselijke (rest) warmte en power-to-heat. Als de windmolens een tijdje meer energie opwekken dan nodig is, wordt de overtollige stroom gebruikt om water te verwarmen in een opslagvat onder de grond. Het bufferwater kan temperaturen bereiken tot 95 graden Celsius.”

Dichtbij huis

“De opgewekte duurzame elektriciteit kan van ver komen, bijvoorbeeld van zee, maar het vat moet wel in de nabijheid van huizen met een warmtevraag in de grond. Anders treedt er te veel transportverlies op. De omgeving heeft er weinig last van. Je kunt de natuur erboven in tact laten of er een parkeergarage op bouwen.”

Alles in balans

“Het belangrijkste voordeel van warmteopslag is dat er geen duurzame energie verloren gaat. Windmolens en zonnepanelen kunnen energie blijven opwekken op momenten van overproductie. Maar dat is niet het enige. Energie opgewekt in de zomer is vaak een stuk goedkoper dan in de winter. Door opslag blijft niet alleen het net, maar ook de prijs beter in balans.”

Samenwerking netbeheerders

“Voor een netbeheerder is deze innovatie interessant omdat het de netbelasting kan verlagen. De samenwerking met netbeheerders is daarom erg belangrijk. Zij hebben goed zicht op wanneer vraag of aanbod pieken, en of er wel of niet genoeg ruimte is op het net. Wij kunnen daar slim op inspelen met ons systeem.”

net nlDit artikel verscheen eerder in de voorjaarseditie van net NL, het kwartaalblad van netbeheer Nederland. Het volledige magazine bekijkt u hier.