Optimaal thermisch opslag ontwerp door gebruik van CFD software en analyse

Content EcovatArtikelen, Nieuws

Ecovat heeft recent een uitgebreide CFD analyse uitgevoerd wat aantoont dat de opslag efficiëntie in de Ecovat buffer niet nadelig wordt beïnvloed.

Slim laden en ontladen zorgt voor optimale stratificatie en opslag efficiëntie

Tijdens het opslaan en onttrekken van energie uit de Ecovat buffer treden er stromingseffecten op. Deze effecten kunnen ervoor zorgen dat de stratificatie in de buffer worden aangetast. Stratificatie is een erg belangrijke eigenschap van onze thermische energie opslag en wordt gekenmerkt door de dikte van thermoclines. Een thermocline is een overgangslaag tussen twee lagen water met verschillende temperaturen. Smalle thermoclines zijn een teken van een goed gestratificeerde buffer, wat zorgt voor een verminderde hoeveelheid warmteverlies van warmere naar koudere water lagen.

Figuur 1: Visualisatie van de temperatuur verdeling in de Ecovat buffer tijdens het injecteren van warmte in de bovenste waterlaag gedurende een CFD simulatie. 

Computational Fluid Dynamics (CFD) analyse

Ecovat maakt gebruik van Computational Fluid Dynamics (CFD) analyses om deze stromingseffecten te analyseren en mogelijke nadelige effecten te mitigeren. Deze CFD software zorgt ervoor dat vloeistofstromingsvergelijkingen effectief numeriek kunnen worden opgelost. Door gebruik te maken van gevalideerde CFD modellen kunnen het aantal kostbare experimenten worden verminderd en kunnen ontwikkelingsprocessen versneld worden.

Ecovat heeft recent een uitgebreide CFD analyse uitgevoerd waarin wordt gekeken wat de effecten zijn van het injecteren van water met verschillende temperaturen op verschillende dieptes in het vat. Hierbij worden de effecten op de dikte van thermoclines, temperatuurverschillen tussen waterlagen en mixende effecten geanalyseerd.

De resultaten van de CFD analyse tonen aan dat de stratificatie in de Ecovat buffer niet nadelig wordt beïnvloed, zelfs niet als de tank wordt geladen met een hoge volumestroom van 500 m3/uur. Ook het laden en ontladen op verschillende dieptes toonde geen nadelige effecten de stratificatie in de buffer.

Diffusors

Het laden en ontladen op verschillende dieptes gebeurt hierbij met diffusors. Een diffusor bestaat uit twee cirkelvormige parallelle schijven die ervoor dat het snelheid waarmee het water in de buffer wordt geïnjecteerd wordt verminderd en verspreid.

Figuur 2: Weergave van de polygon mesh van een enkele diffuser (diameter 5,5 m) 

Door water met een te groot temperatuurverschil ten opzichte van het water in de tank te injecteren kan de stratificatie verloren gaan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren op het moment dat er gebruik wordt gemaakt van een verkeerde diffusor. Door gebruik te maken van slimme sturingssoftware in combinatie met de aanwezigheid van diffusors op verschillende dieptes kan ervoor worden gezorgd dat stratificatie ten alle tijden wordt behouden en energie zo efficiënt mogelijk kan worden opgeslagen.

Figuur 3: Doorsnede van het Ecovat.

De studie is uitgevoerd door Hamed Khatam. Het volledige verlag is hier te lezen.