Research Project Durability in Seismic Conditions

Content EcovatArtikelen, Nieuws

Ecovaten kunnen prima worden toegepast in Groningen en Limburg en andere aardbevingsgevoelige gebieden.

Research Project “Durability in Seismic Conditions”

Mogelijk is het interessant kennis te nemen van deze rapportage.

Het recent uitgevoerd onderzoek richt zich op de “Durability in Seismic Conditions” van het Ecovat bij toepassing in Groningen en Limburg.